W ramach współpracy Gminy Wrocław i fundacji „Potrafię Pomóc”, powstała pierwsza w kraju bezpłatna szkoła rodzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Do udziału w zajęciach mogą zgłaszać się mieszkańcy Wrocławia wraz z osobami towarzyszącymi.

Celem projektu jest przygotowanie do rodzicielstwa oraz promowanie wartości rodziny pomimo niepełnosprawności poprzez edukację zdrowotną w indywidualnym toku nauczania we Wrocławskiej Szkole Rodzenia połączonej z warsztatami edukacji o rodzicielstwie.

Do szkoły rodzenia przyjmowane są kobiety z:

 • niepełnosprawnością sensoryczną:
  •  niesłyszące i słabosłyszące
  • niewidome i słabowidzące
 • z niepełnosprawnością fizyczną:
  • uszkodzonym narządem ruchu
  • z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych
 • z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego.

Pierwsza w Polsce szkoła rodzenia dla osób z niepełnosprawnością mieści się przy ul. Horbaczewskiego 24 na Gądowie. W bezpłatnych warsztatach może wziąć udział około 30 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi. Zajęcia w formie indywidualnych i grupowych spotkań początkowo – z uwagi na sytuację epidemiczną – będą się odbywały online. W dalszej kolejności planowane są również bezpośrednie spotkania.

W ramach zajęć można nabyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu:

 • położnictwa,
 • ginekologii,
 • seksuologii,
 • pediatrii,
 • psychologii,
 • fizjoterapii okołoporodowej,
 • fizjoterapii uroginekologicznej.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne z ćwiczeniami umiejętności oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Więcej informacji odnośnie zapisów oraz działania szkoły rodzenia, można znaleźć na stronie internetowej fundacji „Potrafię Pomóc”.

Foto: Pixabay