W styczniu 2020 roku zakończono termomodernizację zabytkowych kamienic na Ostrowie Tumskim, co oznacza, że zmniejszy się emisja gazu cieplarnianego CO2 i zapotrzebowanie na energię cieplną. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy własnych Archidiecezji Wrocławskiej.

W 2017 roku metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny ogłosił, że miasto Wrocław musi zainicjować aktywną walkę ze smogiem, która zaczyna być poważnym problemem dla mieszkańców Wrocławia. Tuż po ogłoszeniu, do apelu arcybiskupa dołączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Chcieliśmy wcielić w życie to, do czego zachęcaliśmy mieszkańców Dolnego Śląska. Takie działanie czyni nas wiarygodnymi – mówił arcybiskup, podkreślając, że dzięki przeprowadzonym pracom stanowczo zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł prawie 6,5 mln złotych, w tym wsparcie z NFOŚiGW to ponad 5 mln złotych, pozostała część została ufundowana przez Archidiecezję Wrocławską.

Ściany i stropy budynków przy ul. Katedralnej oraz św. Idziego zostały termomodernizowane. Inwestycja obejmowała również wymianę okien i drzwi. Zainstalowano nowoczesny system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz trzy gazowe kotły kondensacyjne.

Termomodernizacja zabytkowych budynków była prawdziwym próbą sił dla wykonawcy projektu. Przede wszystkim należało zachować historyczny kształt poszczególnych budynków, zadbać o wszystkie detale architektoniczne, a tam, gdzie to było możliwe, przywrócić ich stan poprzedni, czyli taki jaki miały jeszcze przed II Wojną Światową.

Tekst: Grzegorz Szein