Najstarszy wrocławski most, a mianowicie Most Piaskowy wymaga przeprowadzenia remontu generalnego. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej jeszcze nie został rozstrzygnięty, a na ten moment postanowiono wprowadzić ograniczenie tonażowe na przeprawie. W związku z tym od soboty (25 lutego) autobusy nocne poszczególnych linii zmienią swoje trasy.

Pierwsze wzmianki o Moście Piaskowym pochodzą z XII wieku, czyli z okresu średniowiecza. Wtedy była to drewniana przeprawa, która niestety uległa zniszczeniu w XV wieku. Jednoprzęsłowa nitowana żelazna konstrukcja mostu według projektu Ernsta Ubera powstała natomiast w 1861 r., zatem w tym roku Most Piaskowy kończy już 162 lata. Obecnie przeprawa jest już mocno wyeksploatowana i przeznaczona do remontu kapitalnego, co jest spowodowane m. in. ruchem tramwajowym w ciągu ostatnich 30 lat.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Remont Mostu Piaskowego we Wrocławiu” został ogłoszony 24 stycznia 2023 roku. Swoje oferty przedstawiły dwie firmy: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z ceną 707 250,00 zł oraz YLE Inżynierowie Sp. z o.o. z ceną 590 400,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 492 000,00 PLN brutto, więc żadna z ofert nie mieści się w ustalonej kwocie. Choć otwarcie ofert nastąpiło 7 lutego, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta nie opublikował informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zatem przetarg prawdopodobnie zostanie powtórzony.

W ramach planowanego remontu zostaną wykonane takie prace jak:

  • podniesienie nośności do 40 ton,
  • wymiana płyty pomostowej,
  • zabezpieczenie antykorozyjne,
  • renowację balustrad i chodników,
  • wzmocnienie podpór i skarp,
  • remont torowiska, trakcji,
  • wymiana sieci uzbrojenia podziemnego.

Na ten moment postanowiono wprowadzić ograniczenie tonażowe na Moście Piaskowym, dlatego od soboty (25 lutego) kursy nocne linii 242, 244, 251 i 259 będą kursowały w obu kierunkach od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Drobnera do placu Bema.

Z powodu pogarszającego się stanu konstrukcji, po moście Piaskowym nie mogą jeździć również np. ciężkie tramwaje, takie jak dwukierunkowe Skody. Zarówno tego typu tramwaje, jak i autobusy, wrócą na most po zakończeniu remontu.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu