Obszar wrocławskiego Rynku został otwarty dla rowerzystów i rowerowych dostawców na czas pandemii, jednak pomimo dobrze rozwiniętej infrastruktury rowerowej i pieszej w centrum miasta, kilka rzeczy należy jeszcze poprawić.

Aby ułatwić poruszanie się pieszych i rowerzystów w centrum Wrocławia, a jednocześnie poprawić ich bezpieczeństwo została opracowana nowa organizacja ruchu na trzech ulicach, które zostaną objęte strefą tempo 30.

Pierwszy etap wdrażania strefy miał miejsce w poniedziałek 31 sierpnia i obejmował ograniczenie prędkości do 30 km/h na ul. Świdnickiej (od Piłsudskiego do Podwala).

Natomiast drugi etap, to wprowadzenie tego samego ograniczenia na ul. Sądowej i św. Mikołaja, a jego wdrożenie nastąpi w piątek 4 września.

 

Strefa tempo 30 ma na celu poprawę mobilności i bezpieczeństwa osób poruszających się na wymienionym obszarze rowerem oraz pieszo.

Tekst: CWC