Tylko w pierwszym kwartale tego roku wrocławianie oddali już blisko 5 000 ton odpadów wielkogabarytowych, z czego ponad tysiąc w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednak ze starą wersalką, szafką czy materacem nie trzeba wcale jechać do PSZOK-u.

Na każdym z wrocławskich osiedli znajdują się ogólnodostępne kontenery na odpady wielkogabarytowe. Tylko w pierwszym kwartale tego roku we Wrocławiu mieszkańcom udostępniono 4488 takich kontenerów. W sumie oddano do nich ponad 3,5 tysiąca ton odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo prowadzono objazdową zbiórkę gabarytów. Jest ona realizowana tam, gdzie – np. z uwagi na gęstą zabudowę – nie można podstawić kontenera. Dla wybranych dzielnic Wrocławia (Stare Miasto, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie i Nadodrze) zrealizowano w sumie 391 zbiórek, w ramach których zebrano ponad 356 ton odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram objazdowej zbiórki oraz mapę podstawień kontenerów z konkretnymi terminami do końca roku można znaleźć na stronie Ekosystem. Lokalizacje typowane są w uzgodnieniu z zarządcami nieruchomości i radami osiedli.

Sprawdźmy, gdzie i kiedy najbliżej naszego miejsca zamieszkania już ustawiono lub za chwilę pojawi się kontener na odpady wielkogabarytowe. Czasem można go znaleźć po sąsiedzku, niekiedy zostanie podstawiony za kilka dni na naszej ulicy – mówi Aleksandra Palus, rzecznik prasowy Ekosystem.

Z wyjątkiem objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pozostawianie gabarytów koło śmietnika lub w innym nieprzeznaczonym do tego miejscu jest nielegalne. Odpowiedzialność ponosi zarządca, na którym spoczywa obowiązek uporządkowania miejsca gromadzenia odpadów.

W przypadku pojawienia się potrzeby podstawienia kontenera poza planowanym harmonogramem, zapotrzebowanie na taką usługę należy zgłosić do zarządcy nieruchomości, właściciela lub rady osiedla, które w imieniu mieszkańców zamawiają w Ekosystemie jego podstawienie. Kontenery ustawiane są zawsze w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości, ogólnodostępnych dla mieszkańców, które umożliwiają łatwy odbiór firmie wywożącej odpady. Zazwyczaj są tam pozostawiane na ok. 3 dni. Kiedy kontener zapełni się przed upływem tego czasu, można to zgłosić do firmy wywożącej odpady – kontakt do niej znajduje się na kontenerze. Można też skontaktować się z Ekosystemem przez Interaktywne Centrum Obsługi Mieszkańca.

Jeśli kontener na odpady wielkogabarytowe jest zapełniony, odpady można ustawić z boku. Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie odpady, także te, które nie zmieściły się do kontenera. Kiedy wyrzucamy gabaryt do kontenera – w miarę możliwości – rozmontujmy go na części. Dzięki temu pomieści więcej odpadów. Nie wrzucajmy tam odpadów innych niż wielkogabarytowe – nie można w nich umieszczać gruzu, odpadów poremontowych, opon czy elektroodpadów. Szczegółowa instrukcja jak korzystać z kontenera znajduje się na jego bocznej ścianie, a informację o tym, co można w nim umieścić, podana jest również na stronie Ekosystem.

Odpady problemowe, podobnie jak wielkogabarytowe można także bezpłatnie przywozić do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Michalczyka i Janowskiej. Od stycznia do kwietnia w dwóch wrocławskich PSZOK-ach zapełniono już 832 kontenery o pojemności 21 m³. Dla porównania – kontenery udostępnione na osiedlach liczą zazwyczaj 7m³ pojemności.

PSZOK przy Janowskiej jest przestronniejszy, nie stoimy tam w kolejce, łatwiej i sprawniej możemy oddać m.in. stare kanapy, materace czy meble. Przy sporym zainteresowaniu punktem przy ulicy Michalczyka często okazuje się, że czas, który spędzimy, oczekując na wjazd do PSZOK-u, zająłby nam dojazd na Janówek – mówi Aleksandra Palus, rzecznik prasowy Ekosystem.

PSZOK przy ul. Janowskiej 51 działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00. Ten zlokalizowany przy ulicy Michalczyka w tygodniu pracuje od 8:00 do 17:00, a w soboty od 8:00 do 16:00. W tym roku planowane jest uruchomieniem trzeciego wrocławskiego PSZOK-u, który będzie zlokalizowany na Muchoborze Małym przy ul. Szwajcarskiej.

odpady wielkogabarytowe wroclaw pszok

Wrocławskie gabaryty w liczbach:
4 970,9 – tyle ton odpadów wielkogabarytowych od stycznia do marca 2024 roku oddali wrocławianie,
4488 kontenerów na odpady wielkogabarytowe od stycznia do marca 2024 roku podstawili wykonawcy na osiedlach Wrocławia,
832 – tyle kontenerów zapełniono od stycznia do kwietnia we wrocławskich PSZOK-ach,
391 – tyle objazdowych zbiórek gabarytów zrealizowali wykonawcy od stycznia do marca 2024 roku.

Godziny pracy PSZOK-ów:
– ul. Janowska 51: od pon. do sob. w godzinach od 7:00 do 15:00
– ul. Michalczyka 9: od pon. do pt. od 8:00 do 17:00, w soboty od 8:00 do 16:00.

Harmonogram podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe: https://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/

Co można wrzucać do kontenera na odpady wielkogabarytowe?

Meble, płyty pilśniowe, płyty MDF, rowery, wózki, duże zabawki (bez elektroniki), meble ogrodowe, materace, wykładziny, suszarkę na pranie, deskę do prasowania.

Czego nie wrzucać do kontenera na odpady wielkogabarytowe?

Odpadów komunalnych (tzw. „zmieszanych”), szkła, tworzyw sztucznych, papieru, bioodpadów, elektroodpadów. Jako odpad wielkogabarytowy nie oddamy też odpadów poremontowych, zwłaszcza gruzu czy armatury łazienkowej. Możemy przywieźć je bezpłatnie do PSZOK-u, a w sytuacji, kiedy posiadamy ich większą ilość, powinniśmy zamówić kontener na tego typu odpady w firmie świadczącej takie usługi.

 

Foto: mat. prasowe