Od 1 września 2018 uczniowie do 21 roku życia będą mogli bezpłatnie korzystać z MPK.
Uczniowie szkół podstawowych i średnich dołączają do grup uprawnionych do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Należą do niej m.in. rodziny wielodzietne, dzieci do 7. roku życia, seniorzy powyżej 69. roku życia (docelowo 65. roku życia) i weterani. Nową grupą będą również osoby represjonowane.

Ulga na bezpłatne przejazdy będzie również obowiązywać w pociągach Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych na terenie Wrocławia, czyli w podróżach między stacjami mającymi w nazwie Wrocław.

Miasto wyda na ten cel rocznie 10 mln zł, a w tym roku będzie to 2,5 mln zł.

Foto: Mat. prasowy