Do 16 marca wstrzymane zostało wydawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego. Ma to związek z przyjęciem sejmowej ustawy i koniecznością jej wdrożenia. Zgodnie z przyjętymi przepisami, od środy (16 marca), przy składaniu wniosku obywatele Ukrainy będą zobowiązani do dołączenia fotografii. Pobierane będą również odciski palców.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:
– przez internet: bez-kolejki.um.wroc.pl
– telefonicznie: pod numerem telefonu 71 777 87 77
– osobiście: w Centrach Obsługi Mieszkańca: przy ul. G. Zapolskiej 4, przy pl. Nowy Targ 1/8 oraz przy al. Kromera 44.

Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca, z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL, obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców.

Tożsamość wnioskującego będzie potwierdzana na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego). W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, może to być również dokument potwierdzający urodzenie. Zatem do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego organ dokonał ustalenia tożsamości. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, a także w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Co ważne, osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Centrum Obsługi Mieszkańca w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Foto: Zbiory Fotopolska