KZ Dürrgoy –  Obóz koncentracyjny na Tarnogaju był pierwszym na Dolnym Śląsku obozem dla przeciwników władzy Hitlera.

Założono go wiosną 1933 r. przy ówczesnej ul. Strzelińskiej (obecnie Bardzkiej) w pobliżu zlikwidowanych zakładów chemicznych „Silesia”. Pomysłodawcą utworzenia obozu był dowódca SA na Śląsku i szef policji wrocławskiej Edmund Heines.

Obóz składał się z kilku baraków blaszanych, mieszczących 200-250 osób, otoczonych drutem kolczastym i zasiekami. Strażnikami byli członkowie SA dopuszczający się wobec więźniów różnych okrucieństw. Obóz został rozwiązany w sierpniu 1933 r., kiedy informacje o traktowaniu więźniów doszły do opinii międzynarodowej. Ponad 300 przetrzymywanych wywieziono do innych obozów koncentracyjnych.

Wśród więźniów było wielu socjaldemokratów. Przebywał w nim m.in. były prezydent parlamentu Republiki Weimarskiej Paul Löbe, nadprezydent prowincji wrocławskiej Hermann Luedemann, burmistrz Wrocławia Karl Mache.

Oboz-mww oboz2-mww

Tekst: Krzysztof Ruchniewicz