Decyzją radnych miejskich, od 1 września mieszkańcy Wrocławia podróżujący pociągami i jednocześnie posiadający kolejowy bilet miesięczny, będą mogli kupić bilet miesięczny na wrocławskie tramwaje i autobusy za 1 zł. Jednocześnie, radni podjęli decyzję, na mocy której ceny biletów jednorazowych i czasowych MPK od 1 września znów będą droższe.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu bardzo atrakcyjnej oferty taryfowej dla tych mieszkańców, którzy korzystają z codziennych przejazdów koleją wewnątrz Wrocławia oraz z komunikacji miejskiej. Pasażerowie, którzy korzystają z programu Nasz Wrocław oraz posiadają miesięczny bilet kolejowy dla odcinków we Wrocławiu, będą mogli nabyć nowy bilet – Nasz Wrocław Kolej z blisko 100% rabatem – mówi Bohdan Aniszczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Przejazdówka Nasz Wrocław Kolej będzie biletem miesięcznym na wszystkie miejskie linie autobusowe oraz tramwajowe w cenie 1 zł (bilet normalny) oraz 50 groszy (bilet ulgowy) i będzie dostępna w ofercie biletowej od 1 lipca 2021 roku.

Wprowadzenie nowej oferty stanowi zachętę dla mieszkańców Wrocławia do podróżowania po mieście w sposób multimodalny, wykorzystując zarówno komunikację miejską, jak i transport kolejowy. Wprowadzony bilet będzie istotnie tańszy od funkcjonującego aktualnie w komunikacji miejskiej biletu 30-dniowego imiennego „Nasz Wrocław”, którego cena wynosi 90 zł (45 zł ulgowy) – dodaje Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Należy podkreślić, iż sieć kolejowa na terenie miasta jest jedną z najbardziej rozwiniętych miejskich sieci kolejowych w Polsce i w związku z tym posiada wyjątkowy potencjał do pełnienia istotnej roli w rozumianej funkcjonalnie komunikacji miejskiej Wrocławia. Mając powyższe na uwadze, niezwykle istotne jest prowadzenie przez miasto polityki transportowej, zmierzającej do kształtowania takiej taryfy biletowej, która będzie miała pozytywny wpływ na integrację transportu publicznego oraz kształtującej atrakcyjną ofertę dla mieszkańców Wrocławia pragnących regularnie korzystać zarówno z komunikacji miejskiej, jak i transportu kolejowego.

Założenia uchwały zostały przesłane do zaopiniowania właściwym organizacjom związkowym. NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk oraz Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego wyraziły pozytywną opinię o projekcie, natomiast Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych nie zajął stanowiska. Dokument przedstawiono również do konsultacji z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Jednocześnie, w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca, wrocławscy rajcy podjęli decyzję o przywróceniu cen biletów MPK do tych, które obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku. Należy pamiętać, że pomimo blisko 70 mln start ze sprzedaży biletów, jakie miasto Wrocław w związku z pandemią zanotowało w 2020 roku, utrzymano darmowe przejazdy dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 21. roku życia oraz dla seniorów, honorowych dawców krwi i części osób z niepełnosprawnościami. Co ciekawe, niektóre miasta w tym czasie zawiesiły tego typu usługi.

Jak tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta, korekta cen biletów, którą wprowadzono 1 stycznia 2021 roku, dotyczyła tylko i wyłącznie biletów jednorazowych i biletów czasowych, gdzie przy bilecie jednorazowym podwyżka wyniosła zaledwie 1,20 zł. Co ważne, znaczących korekt w cenach biletów komunikacji miejskiej nie notowaliśmy od 2012 roku (inne miasta wprowadzały podwyżki nawet kilka razy), a od tego czasu, zarówno minimalne pensje, jak i wszelkie media, w tym energia elektryczna, znacznie wzrosły.

Radni Miejscy zapewniają również, że obecna stawka za bilet jednorazowy – 4,60 zł, nie odbiega od cen przejazdówek w innych, porównywalnych do Wrocławia miastach. Co więcej, mieszkańcy Wrocławia, którzy regularnie korzystają z komunikacji miejskiej w dalszym ciągu mieli możliwość zakupu biletów okresowych po starej cenie – wystarczyło dołączyć do programu Nasz Wrocław. Tylko od lipca 2020 roku, czyli od momentu pojawienia się informacji o styczniowej podwyżce cen za przejazdy komunikacją miejską, wzrosła popularność programu Nasz Wrocław o 275% (ponad 131 tysięcy uczestników).

Spadek sprzedaży cen biletów, na który powołuje się koalicja PiS-Nowoczesna, notujemy od 2020 roku, bowiem jest ściśle związany z pandemią, a nie wspomnianą podwyżką. Co ciekawe, od 1 stycznia 2021 roku, czyli od czasu wprowadzonej korekty cen, z każdym kolejnym miesiącem notujemy zmniejszenie spadku sprzedaży biletów. Według raportu z dnia 27 maja, zanotowaliśmy jedynie 19,9% mniejszą sprzedaż niż w 2019 roku – dodaje Paweł Karpiński, wrocławski radny miejski.

Podsumowując więc, 1 lipca 2021 roku w życie wejdzie obniżka cen biletów MPK przegłosowana podczas jednej z majowych sesji Rady Miejskiej Wrocławia, natomiast od 1 września 2021 roku powrócą wyższe ceny za przejazdy, które obowiązują również aktualnie.

Zmiany cen będą następować tak jak w poniższej tabeli:

 

Źródło: mat. prasowy