Przez ostatnie miesiące Nowy Dwór jest jednym z głównych tematów w mediach. Wszystko to dzięki temu, że wrocławski magistrat postanowił połączyć to osiedle z centrum Wrocławia bezpośrednią linią tramwajową, która ma być gotowa w 2023 roku.

Pierwszy raz Nowy Dwór wspomina się w 1280 roku pod nazwą Curia Nova. W 1388 roku opat klasztoru sprzedał znajdujący się na terenie wsi folwark a od 1551 wszystkie prawa dzierżawy tej osady należały do Wrocławia. Warto zaznaczyć, że połączenie kolejowe wieś uzyskała już w 1844 roku. Za część miasta Wrocław – wieś Maria Höfchen (przedwojenna niemiecka nazwa Nowego Dworu) uznaje się od 1928 roku.

W 1938 roku, wieś Maria Höfchen zaczęto przekształcać w osiedle wspólnotowe. Projekt przewidywał duży oraz „największy w Breslau od czasu dojścia Hitlera do władzy” kompleks mieszkaniowy w szeregowej, dwu- i trzykondygnacyjnej zabudowie z dostępem do niewielkich ogródków (tzw. Volkshäuser), w którym mieli mieszkać pracownicy pobliskiej fabryki taboru szynowego.

1/2

 

Pomysł z powstaniem takiego typu osiedla wspólnotowego należał do panujących w tamtych czasach ideologów z NSDAP. Według idei w takich osiedlach mogli mieszkać tylko ci, którzy przejdą odpowiednią segregację i będą odpowiadać cechom rasy aryjskiej. O wyborze mieszkańców decydował światopogląd wszystkich członków rodziny, czystość rasowa i przynależność polityczna. W przypadku, jeżeli chociażby jeden członek rodziny nie spełniał warunków rasowych, narzuconych przez NSDAP, cała rodzina pozbywała się możliwości zamieszkania na osiedlu Nowy Dwór.

Aczkolwiek przez II Wojnę Światową budowę osiedla zrealizowano tylko w połowie. Na początku 1945 roku, po nakazie przymusowej ewakuacji ludności, osiedle zostało wyludnione w 90%.

Obecnie osiedle Nowy Dwór liczy około 17 tysięcy mieszkańców. Podzielone jest na dwie części: wschodnią (starszą, powstałą za czasów Hitlera) i zachodnią (zbudowaną po 1945 roku). Nowy Dwór przyciąga wieloma atrakcjami do zamieszkania w tym miejscu. Znajdują się tutaj liczne obiekty umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu, takie jak Centrum Kultury Wrocław Zachód, Młodzieżowy Dom Kultury oraz pływalnia.

W najbliższym czasie Nowy Dwór zostanie bezpośrednio połączony z centrum Wrocławia dzięki nowej miejskiej inwestycji pod nazwą TAT, która będzie pełnić funkcję nie tylko linii tramwajowej, ale także obejmować sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja przewiduje też trasę autobusową oraz drogą rowerową na całej jej długości. Przebudowywane zostaną także skrzyżowania ulic powiązanych z Nowym Dworem, w tym z ul. Robotniczą, Strzegomską oraz Rogowską. Łączna wartość całej inwestycji wyniesie ok. 370 milionów złotych.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Zbiory Fotopolska