Modernistyczny budynek na rogu Rynku i placu Solnego, autorstwa Heinricha Rumpa, powstał na początku lat 30. XX wieku. Został zaprojektowany jako biurowiec Miejskiej Kasy Oszczędności. Jego wnętrze jest unikatowe, przede wszystkim ze względu na zachowanie oryginalnego układu pomieszczeń oraz jego wyposażenia. Do dziś działa tam jedyny we Wrocławiu „paternoster”, czyli winda różańcowa bez drzwi, która jeździ ze stałą, niewielką prędkością, nie zatrzymując się na poszczególnych piętrach.
Bank Zachodni zagościł w tym budynku po raz pierwszy 21 grudnia 1989 r zajmując 3 piętro ówczesnego budynku Komitetu Dzielnicowego PZPR.

Pod adresem Rynek 9/11, gdzie znajduje się biurowiec dawnego Banku Zachodniego WBK, nastąpiły w ostatnim czasie duże zmiany. Na początku roku budynek ten zmienił swojego właściciela. Obecnie jest nim spółka AP Marchewka, której właścicielem jest Paweł Marchewka założyciel firmy Techland, produkującej gry komputerowe.

Dotychczas w tym miejscu obowiązywał plan miejscowy z 2003 r. Dopuszczał on przeznaczenie budynku na podstawowe usługi centrotwórcze, natomiast jako uzupełniającą funkcję mieszkaniową od drugiej kondygnacji wzwyż. Mogłoby to pociągnąć za sobą konieczność przeprowadzenia znacznej przebudowy wnętrza obiektu.

Nowy plan, który został przyjęty przez wrocławskich radnych 13 września 2018 r., ma wykluczyć możliwość tak rozległego wprowadzenia funkcji mieszkaniowej. Obecnie obowiązujący plan zakłada, że mieszkania mogą powstać jedynie na trzech ostatnich kondygnacjach obecnego banku oraz w budynku oficyny. Pozostała część obiektu zachowa funkcje usługowe m.in. edukacyjne, biura czy instytucje kultury.

Choć na początku września, Bank Zachodni WBK zmienił nazwę i stał się częścią Santander Bank, to w dalszym ciągu jego klienci będą obsługiwani przez placówkę zlokalizowaną w Rynku. Mimo zmiany właściciela, miejsce, które zajmował oddział banku, wciąż pozostanie do jego dyspozycji.

Foto: Zbiory Fotopolska / źródło informacji: www.wroclaw.pl