Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyremontował i przystosował lokal przeznaczony na mieszkanie opieki wytchnieniowej. Mieszkanie będzie służyło opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy przez pewien czas nie będą mogli opiekować się tymi osobami m.in. ze względu na konieczność wypoczynku, zdarzenie losowe, czy potrzebę załatwienia ważnych spraw.

– Na Kamieńskiego prowadzimy pensjonat dla seniorów, a na jego terenie przygotowaliśmy mieszkanie wytchnieniowe, które będzie pierwszym z kilku takich tutaj – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Tu będziemy przyjmować mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, a którymi na co dzień zajmują się ich bliscy, krewni czy przyjaciele, którzy również czasem mają potrzeby do zaspokojenia, takie jak wypoczynek czy ważne sprawy formalne. Opiekunowie będą mogli przywieźć tutaj swoich podopiecznych, a my się nimi zajmiemy – wyjaśnia prezydent Sutryk. – Naszym planem jest stworzenie tutaj kolejnych takich mieszkań, które będą służyły osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Nazywamy je wytchnieniowymi, ponieważ dają chwile wytchnienia opiekunom, dla których zajmowanie się osobami z niepełnosprawnościami to często po prostu wyczerpująca praca. Mamy już takie miejsca, ale są to miejsca dla dzieci i młodzieży, a tutaj będzie przestrzeń dla osób starszych – kończy Jacek Sutryk.

Sprzęty w mieszkaniu są zautomatyzowane, tak by zapewnić maksymalny komfort osoby korzystającej z mieszkania oraz opiekuna. Oprócz łóżka rehabilitacyjnego i kąpielowego zainstalowany został także automatyczny system transportowy, który pozwala na bezpieczne przemieszczanie osób z ograniczoną ruchowością między pomieszczeniami.

Przygotowana jest także specjalna strefa dla opiekuna, ponieważ osoba, która będzie przebywała w mieszkaniu, będzie miała stałe wsparcie opiekuna o odpowiednich kwalifikacjach. W planach jest udzielenie 14,5 tysiąca godzin wsparcia w formie turnusów wytchnieniowych.

Aktualnie pracujemy nad wyłonieniem operatora mieszkania – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń – realizacja projektu rozpocznie się pod koniec trzeciego kwartału tego roku, a nieco wcześniej ogłosimy nabór i będziemy zapraszać chętnych do skorzystania z mieszkaniaCo istotne, opieka jest bezpłatna, finansowana z funduszy unijnych.

 

To drugie finansowane przez Wrocław mieszkanie wytchnieniowe. Pierwsze prowadzi Fundacja Potrafię Pomóc. W latach 2019–2020 z turnusów w mieszkaniu skorzystało około 100 osób niesamodzielnych. Wrocław przeznaczył na ten cel 700 tysięcy złotych.

 Musimy mieć takie alternatywne miejsca opieki, ponieważ potrzeby są coraz większe – Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Będziemy się tutaj opiekować osobami z różnymi, często dużymi dysfunkcjami, dlatego też do opieki nad nimi zatrudnimy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

 Mieszkanie wytchnieniowe znajduje się przy ul. Kamieńskiego 190, na parterze budynku Pensjonatu dla Osób Starszych. Ośrodek Opiekuńczo Adaptacyjny ,,Pensjonat dla Osób Starszych” jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, udzielającą pomocy osobom ze względu na ich podeszły wiek lub zdarzenie losowe.

W Pensjonacie zamieszkują osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz posiadają stałe źródło dochodu, są zameldowane na terenie Wrocławia i nie wymagają stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

Zadania placówki:

  • zapewnienie mieszkańcom opieki,
  • pomoc przybyłym repatriantom,
  • odpłatne zapewnienie gorącego posiłku,
  • integracja ze środowiskiem lokalnym,
  • udzielenie interwencyjnego schronienia osobom potrzebującym.

Seniorzy korzystają z sali rehabilitacyjnej, zajęć kulturalno-oświatowych oraz z obiadów przygotowanych bloku kuchennym. Mieszkańcy mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych, pielęgniarki, rehabilitanta i salowych. Niektórzy mieszkańcy korzystają również z usług opiekuńczych. Korzystają też z pomocy doraźnej – np. zakupów.

W chwili obecnej dla potrzeb mieszkańców na terenie placówki przeznaczonych jest 87 mieszkań w tym 49 jednopokojowych i 38 dwupokojowych, 2 mieszkania interwencyjne oraz 2 mieszkania przeznaczone dla repatriantów.

Źródło: mat. prasowy