Agencja Mienia Wojskowego, która jest aktualnie właścicielem Nowej Giełdy zlokalizowanej na rogu ulic Krupniczej i Włodkowica, udostępniła ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości. Cena wywoławcza została ustalona na kilkanaście milionów złotych.

Nowa Giełda to budynek zbudowany w latach 1864-67 w stylu angielskiego gotyku Tudorów z elementami neorenesansu. Gmach jest dziełem jego twórcy radcy budowlanego Karla Lüdecke’go absolwenta berlińskiej Akademii Architektury. Lüdecke został uwieczniony w rzeźbie przedstawiającej kupca (alegorię handlu).

Do 1945 roku właścicielem gmachu była Izba Przemysłowo-Handlowa. Po II wojnie światowej nieruchomość stała się własnością klubu sportowego „Gwardia” Wrocław, który użytkował budynek do 2019 roku, wtedy też właścicielem Nowej Giełdy została Agencja Mienia Wojskowego.

W gmachu Nowej Giełdy miało przed wojną swoją siedzibę między innymi przedstawicielstwo Targów Lipskich. Wielka sala ta w której do niedawna odbywały się zawody sportowe służyła jako parkiet giełdy ale wykorzystywana była także jako sala koncertowa czy też jako miejsce gdzie odbywały się wykłady, prelekcje czy zebrania.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie sprzedaży Nowej Giełdy, powierzchnia gruntu wynosi 0,2208 ha, natomiast powierzchnia użytkowa to 4975,00 m2. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, a zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania, na jej terenie powinna być prowadzona działalność usługowa.

Przetarg odbędzie się 1 lipca 2021 roku o godz. 12:00. Cena wywoławcza została ustalona na 16 mln złotych.

 

Foto: Zbiory Fotopolska