W poniedziałek 16 listopada, tuż przed godz. 11:00 zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz. Miał 97 lat. Był doktorem teologii, honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Kardynał był także Członkiem Kongregacji: ds. Kościołów Wschodnich, ds. Duchowieństwa, ds. Ewangelizacji Narodów, Kanonik Kapituły Warmińskiej we Fromborku, Kawalerem Orderu Orła Białego.

Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 r. w Szukiszkach. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1950 r. w Białymstoku.

12 stycznia 1970 roku został mianowany Administratorem Apostolskim, 8 lutego 1970 r. konsekrowany.

15 grudnia 1975 roku został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim, a 25 maja 1985 r. otrzymał tytuł Kardynała.

W ostatnim czasie, Nuncjatura Apostolska podjęła decyzje dyscyplinarne w związku z przeprowadzonym w sprawie kardynała śledztwem, dotyczącym jego przeszłości oraz oskarżeń kierowanych w jego kierunku.

Foto: Wikipedia