Wyprodukuje ponad 550 MWh rocznie, co pozwoli zaspokoić niemal połowę rocznego zapotrzebowania spółki Stadion Wrocław na energię elektryczną, ale także realnie wpłynie na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Złożona z 1240 paneli farma powstanie na  najwyższej kondygnacji parkingu, i zajmie obszar porównywalny do 2/3 boiska piłkarskiego.  

„Zielona energia” ze stadionu pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o ponad 420 ton rocznie. Właśnie tyle gazu, który negatywnie wpływa na zmiany klimatyczne, powstałoby przy wytwarzaniu tej samej ilości energii, ale w elektrowni opalanej węglem, a dzięki wartej 2,3 mln zł inwestycji powstanie czysta i bezpłatna energia.

– To największa instalacja fotowoltaiczna w miejskim zasobie. Odnawialne źródła energii to droga, którą chce iść Wrocław – to brak odpadów i brak emisji zanieczyszczeń i ograniczenie zmian klimatycznych, co równocześnie wprost wpływa na jakość życia nas wszystkich. I choć wymagają dużych inwestycji – długoterminowe korzyści są nieocenione.” – mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Zarząd spółki Stadion Wrocław oficjalnie podpisał umowę z wykonawcą – firmą Inplag sp. z o. o. Oznacza to, że we wrześniu rozpoczną się prace montażowe na najwyższej kondygnacji parkingu wielopoziomowego przy Tarczyński Arenie Wrocław. Całość prac ma zakończyć się w grudniu. Łącznie zainstalowanych zostanie 1240 paneli fotowoltaicznych o mocy 485 W każdy. Gigantyczną skalę inwestycji oddaje długość niezbędnych przy montażu kabli elektrycznych – aby uruchomić instalację trzeba będzie położyć  ponad 17 kilometrów przewodów.

– Nowa inwestycja to nie tylko ochrona środowiska naturalnego, ale także realny zysk dla spółki. Całość inwestycji to długotrwały proces, dużo pracy włożonej w uzyskanie odpowiednich pozwoleń i wyłonienie wykonawcy. Wiemy jednak, że opłaci się to i wpisuje w nasze stałe dążenia do poprawy wyniku ekonomicznego spółki – mówi prezes spółki Stadion Wrocław Marcin Przychodny.

– W pierwszym półroczu 2022 roku uzyskaliśmy rekordowy przychód, ponad 10 mln złotych, z czego tylko w czerwcu prawie 4 mln. To niemal dwukrotnie lepszy wynik niż w latach przed pandemią. Warto tu wspomnieć, że na przełomie maja i czerwca odbyło się na naszym obiekcie 14 zupełnie różnorodnych imprez: od meczu Polska – Walia w ramach Ligi Narodów UEFA, przez koncert Dawida Podsiadły, Kings of Leon, Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, Ultrace, aż po finał Tarczyński Arena Cup. Instalacja fotowoltaiczna, która powstanie przy Tarczyński Arenie to, po podpisaniu umowy ze sponsorem tytularnym, kolejny krok milowy do poprawy sytuacji ekonomicznej spółki. Zakładaliśmy, że całość inwestycji zwróci się do 2029  roku, jednak patrząc na gigantyczny wzrost cen energii, już dziś wiemy, że nastąpi to najpewniej po trzech latach – dodaje Marcin Przychodny.

Instalacja zajmie miejsce postojowe dla 264 samochodów, jednak dzięki wcześniejszej reorganizacji parkingu pod esplanadą – w lipcu udostępniono 1196 dodatkowych miejsc. W efekcie łączna liczba pojazdów, które mogą parkować przy Tarczyński Arenie Wrocław (uwzględniając wspomnianą redukcję miejsc pod instalację fotowoltaiczną) zwiększyła się w tym roku o 932 miejsca.

Na terenie Wrocławia zainstalowanych jest łącznie ponad 1400 instalacji fotowoltaicznych, które – łącznie z tymi, które są właśnie w trakcie realizacji – byłyby w stanie wyprodukować blisko 24 000 MWh, co wystarczyłoby na roczne oświetlenie 85% wrocławskich ulic i chodników czy 15 takich obiektów jak Hala Stulecia. Panele fotowoltaiczne zainstalowane są w m.in. w 15 wrocławskich placówkach edukacyjnych, na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Hubskiej a także wielu budynkach spółek miejskich – MPK, SPARTAN czy MPWiK. Od początku kadencji – gdy tylko to jest możliwe – urządzenia wytwarzające „zieloną energię” są montowane przy każdej nowej inwestycji, albo kompleksowo remontowanym obiekcie.

Co ważne – Wrocław stworzył specjalny program, który ułatwia podjęcie decyzji o wytwarzaniu „zielonej energii”, w ramach którego zwalnia z podatku od nieruchomości osoby oraz firmy, których budynki posiadają instalacje wykorzystujące energię odnawialną (podłączone do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, gruntowego wymiennika ciepła czy rekuperatora). Dzięki temu – w ostatnich dwóch latach ponad 300 firm skorzystało z tej możliwości.

 

Foto/Źródło: mat. prasowe Tarczyński Arena