Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Remont Mostu Piaskowego we Wrocławiu”. Termin składania ofert upływa 29 lipca 2022 roku.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, remont zabytkowej przeprawy zlokalizowanej między Halą Targową i Ostrowem Tumskim obejmie m. in. wymianę płyty pomostowej, naprawy antykorozyjne, wzmocnienie konstrukcji tak, aby poprawić nośność obiektu do 40t, wymianę płyt chodnikowych, renowację istniejących balustrad, inwentaryzację stanu łożysk i ich remont w razie potrzeby, wykonanie renowacji podpór oraz umocnień skarp, renowację oświetlenia i projekt podświetlenia konstrukcji mostu.

Inwestycja obejmie również remont sieci trakcyjnej z wymianą torowiska tramwajowego oraz remont sieci wodociągowej.

Oferty złożone przez firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji projektowej zostaną otwarte 29 lipca 2022 roku o godzinie 10:00.

 

Foto: Zbiory Fotopolska/mamik