Pierwszym dworcem jaki powstał na przedmieściu Świdnickim, był Dworzec Kolei Górnośląskiej. Został on wzniesiony na wschodnim krańcu przedmieścia, a jego główny budynek istnieje do chwili obecnej. [addAdSense]Mieści się przy ul. Małachowskiego 13, czyli tuż przy Dworcu Głównym. O ile jednak Główny został pięknie wyremontowany, ten przy Małachowskiego jest opuszczony i zaniedbany. Dnia 21 maja 1842 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Dworca Górnośląskiego. Cały jego gmach przybrany był bogato w zieleń i flagi. O godzinie 11 minut 15 ruszył pierwszy w dziejach Wrocławia pociąg.

Składał się on z 12 wagonów osobowych i kilku towarowych. Wagony I klasy pomalowane były na czerwono, II klasy na żółto, wagony zaś III klasy wyróżniały się barwą zieloną i były ponadto odkryte, tj. bez dachów. W wagonach zasiedli akcjonariusze Towarzystwa Kolei Górnośląskiej – honorowi podróżni tej pierwszej jazdy. W stosunkowo krótkim czasie, bo po 43 minutach, wjechano na dworzec w Oławie. Dalej linia nie była jeszcze gotowa. W tym samym roku otwarto jesienią Dworzec Kolei Świebodzkiej. [addAdSense]

Dworzec jest najstarszym budynkiem dworcowym na ziemiach polskich, zarówno współczesnych jak i historycznych. Po uruchomieniu nowego dworca, Dworzec Górnośląski był wykorzystywany jako biurowiec, budynek mieszkalny oraz warsztat.

Kolei kilka lat temu sprzedała najstarszą część dworca prywatnemu właścicielowi, a ten przestał o niego dbać…

 

 

Mapka

 

Teks: Na podstawie: "Rocznik Wrocławski" - Ossolineum 1958 / Wikipedia
Foto: Fotopolska / Archiwum S. Wawrzyckiego