W czwartek 22 kwietnia, podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia, odbyło się głosowanie dotyczące przyznania Nagród Wrocławia. Wśród laureatów znalazł się wrocławski Strajk Kobiet.

Corocznie, na wniosek Rady Nominacyjnej, Rada Miejska przyznaje Nagrody Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta. Uprawnionymi do składania wniosku o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia , a także organizacje działające na terenie miasta.

Zgodnie z czwartkowym głosowaniem, przyznanych zostało pięć Nagród Wrocławia. Jednogłośną decyzją radnych nagrody zostały przyznane:

  • Annie Kraucz-Miękus, dyrektorce Fundacji Opieka i Troska, za wieloletnią działalność społeczną na rzecz wrocławian, szczególnie osób po kryzysie psychicznym;
  • Tadeuszowi Pawłowskiemu – piłkarzowi i trenerowi WKS Śląsk Wrocław, który sięgnął z klubem po mistrzostwo Polski i krajowy puchar oraz reprezentował klub i prowadził go w europejskich pucharach;
  • Kindze Preis – wybitnej wrocławskiej aktorce i ambasadorce Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”;
  • Fundacji „Promyk Słońca” – w 30. rocznicę działalności, za wielostronne wspieranie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w prowadzonych przez Fundację placówkach na terenie Wrocławia;

oraz

  • Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet – ruchowi obywatelskiemu, który narodził się we Wrocławiu, za działalność na rzecz praw człowieka i równouprawnienia. To głosowanie wzbudziło najwięcej emocji. Za przyznaniem nagrody opowiedziało się 19 osób, przeciw było 15, natomiast od głosu wstrzymały się 3 osoby.

 

 

Dodatkowo, podczas sesji zapadła decyzja o nadaniu Tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” Renacie Mauer-Różańskiej – wybitnej sportsmence, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w strzelectwie, propagatorce sportu, a szczególnie ruchu olimpijskiego oraz radnej.

Przyznano także Nagrody Prezydenta Wrocławia, których laureatami zostali:

  • Prof. Wojciech Witkiewicz – wybitny chirurg, a także założyciel i pierwszy Prezydent Rotary Club Wrocław – organizacji humanitarnej, której celem jest wspieranie i umacnianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć. Nagroda za wieloletnią działalność dobroczynną na rzecz wrocławian, w 30. rocznicę istnienia Rotary Club we Wrocławiu.
  • Krystyna Paraszkiewicz-Pater – aktorka teatralna i filmowa, pedagog, nauczyciel dyplomowany, poetka, animatorka działań teatralnych i literackich. Nagroda za działalność artystyczną i społeczną.
  • BETARD- firma, będąca sponsorem tytularnym żużlowej drużyny BETARD Sparty Wrocław. Betard to producent prefabrykatów budowlanych, betonu i materiałów budowlanych. Nagroda za osiągnięcia w biznesie i wkład wniesiony w rozwój wrocławskiego żużla.
  • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe – nagroda za wkład wniesiony w rozwój i promocję wrocławskiej nauki, w 75. rocznicę istnienia organizacji.
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu – nagroda za wieloletnią działalność dobroczynną, w 40. rocznicę istnienia organizacji.
Foto: Mateusz Iwanczyk Photography / UM Wrocław