Gdzie stawiane będą nowe paczkomaty we Wrocławiu i czy zmieni się lokalizacja tych, które już funkcjonują w mieście – m.in. tymi zagadnieniami zajmować będą się wspólnie Miasto Wrocław  i firma InPost – lider polskiego rynku paczkomatów. Dodatkowo InPost będzie wspierał zielone projekty w ramach „GREEN CITY”. Dziś podpisano w tej sprawie list intencyjny.

E-commerce, czyli handel za pośrednictwem Internetu to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Pandemia znacząco zwiększyła zapotrzebowanie na tego typu usługi, stąd widoczny na całym świecie wzrost liczby punktów odbioru paczek. Liderem polskiego rynku paczkomatów jest firma InPost, która w 2020 roku dostarczyła 247,2 mln paczek, a przez pierwszych dziewięć miesięcy tego roku już 248 mln przesyłek. InPost w najbliższym czasie planuje we Wrocławiu postawić 100 kolejnych paczkomatów, ale już na zupełnie nowych zasadach niż do tej pory.

Dobre praktyki paczkomatowe

Do tej pory paczkomaty mogły powstawać na terenie miasta bez specjalnych zgód i zezwoleń, ponieważ tego typu urządzenia nie podlegają pod np. prawo budowlane. Teraz to się zmieni. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia i Damian Niewiadomski, wiceprezes zarządu firmy InPost podpisali list intencyjny, na mocy którego zostaną wypracowane dobre praktyki w obszarze e-commerce: nowe lokalizacje paczkomatów na terenie Wrocławia zarówno na miejskich gruntach, jak i na terenach prywatnych – będą zatwierdzane przez ratusz. Firma InPost zgodziła się także, aby miasto miało możliwość zweryfikowania już istniejących 311 paczkomatów.

Miejskim operatorem z tym procesie będzie spółka TBS Wrocław.

 – Firma InPost jest obecna we Wrocławiu od 2019 r. i aktywnie współpracuje z naszym miejskim TBS-em. Przez ten czas zebraliśmy spory bagaż wspólnych doświadczeń i zbudowaliśmy wzajemne zaufanie. Na tym fundamencie będziemy pracować dalej, ale w znacznie większym zakresie niż do tej pory i z korzyścią dla całego miasta. Cieszę się, że firma czuje, jak ważna jest dobra jakość przestrzeni publicznej we Wrocławiu, stąd chcemy wspólnie wypracować jak najlepsze praktyki, które mogą być inspiracją także dla innych miast – podkreśla Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Wrocławski TBS będzie reprezentował Miasto w sprawach ulokowania przez InPost nowych paczkomatów na terenach, które podlegają m.in. Zarządowi Zieleni Miejskiej oraz Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta. Takie rozwiązanie ma usprawnić cały proces i pomóc w zachowaniu jednolitych, wysokich standardów lokowania nowych paczkomatów we Wrocławiu.

Zawarty list intencyjny pozwoli nam uporządkować obecność paczkomatów we Wrocławiu i wdrożyć nowe zasady stawiania tych urządzeń w naszym mieście. Tak, aby pogodzić duże zapotrzebowanie klientów na dostępność tych urządzeń z troską o przestrzeń publiczną naszego miasta – dopowiada wiceprezydent Jakub Mazur.

Wrocław w programie „GREEN CITY” InPostu

Program „GREEN CITY” wdrażany przez InPost  wspiera także rozwój polskich miast zgodnie z ideą „smart city” – przez oferowanie mieszkańcom nowoczesnych usług, rozwój optymalnej i ekologicznej sieci paczkomatów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Jest częścią długofalowej strategii firmy InPost, obejmującej szeroki zakres innowacji i inicjatyw ekologicznych.

 – Dzięki naszej współpracy w ramach Programu „Green City”, Wrocław stanie się wkrótce jeszcze bardziej zrównoważonym i przyjaznym mieszkańcom miastem. Traktujemy współpracę z polskimi samorządami na rzecz ochrony klimatu i rozwoju nowoczesnych usług jako jeden ze strategicznych celów InPostu – mówi wiceprezes Damian Niewiadomski. – Jesteśmy otwarci na różne proekologiczne rozwiązania. W pierwszej kolejności zadbamy o poprawę jakości powietrza dzięki wymianie naszej floty samochodowej we Wrocławiu na pojazdy elektryczne. Cały czas wdrażamy rozwiązania, które podnoszą komfort życia mieszkańców w myśl idei „smart city”. Jako lider branży e-commerce, chcemy inspirować do działania także innych, dając dobry przykład skutecznej współpracy samorządu i biznesu. Ochrona klimatu i rozwój polskich miast, w tym Wrocławia, to nasza wspólna sprawa – dodaje.

W miastach partnerskich InPost zamierza w pierwszej kolejności sukcesywnie wymieniać swoją flotę dostawczą na samochody elektryczne. Dodatkowo program „Green City” przewiduje również rozwój szeregu nowoczesnych usług dla mieszkańców, takich jak m.in. ładowarki elektryczne przy paczkomatach, nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze czy wykorzystanie innowacyjnej brukowej kostki antysmogowej do brukowania podłoża przy nowo instalowanych urządzeniach.

Dlatego też w ramach współpracy z Wrocławiem planowana jest realizacja zielonych projektów, na które InPost przeznaczy pół miliona złotych. Za wskazanie konkretnych potrzeb odpowiadać będzie Zarząd Zieleni Miejskiej. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na kolejne nasadzenia. Chodzi zwłaszcza o wprowadzanie pnączy na różnego rodzaju słupy, przystanki, ogrodzenia, ale także o drzewa i krzewy.

Pierwsza taka współpraca w Polsce

Warto dodać, że Wrocław jest pierwszym samorządem w Polsce, który zdecydował się na tak szeroką współpracę z firmą InPost. W zawartym liście intencyjnym strony umówiły się, że standardy wypracowane we Wrocławiu posłużą jako wzór dla współpracy InPostu z innymi samorządami w Polsce. Dzięki temu paczkomatowe know-how wypracowane we Wrocławiu może stać się wzorem dla innych miast w naszym kraju.

 

Źródło: mat. prasowe