Plany dotyczące budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów w zachodniej części miasta wzbudziły ogromne obawy wśród mieszkańców wrocławskich osiedli Jerzmanów i Złotniki, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i zorganizowali protest. Co więcej, do 29 marca każdy mieszkaniec może złożyć do UM wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Mieszkańcy zachodnich osiedli zaznaczają, że już teraz na terenie „Przemysłowych Złotnik”, a mianowicie przy ul. Żwirowej znajdują się Zakłady Chemiczne Złotniki, czyli drugi co do wielkości emitent zanieczyszczeń we Wrocławiu. Działalność kolejnych fabryk na tym obszarze pogłębiłaby jeszcze bardziej istniejący problem. W związku z tym powstała inicjatywa „STOP trucicielom Złotnik i Jerzmanowa”, której zwolennicy robią wszystko, by nie dopuścić do budowy sortowni śmieci. Jednym z tego typu działań jest składanie do Urzędu Miasta wniosków o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Żwirowej, alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Jerzmanowskiej we Wrocławiu.

W odpowiedzi na protest mieszkańców, który odbył się w poniedziałek (13 marca), prezydent Wrocławia wydał oświadczenie:

„OŚWIADCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA WS. TERENÓW W REJONIE ALEI PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO I UL. JERZMANOWSKIEJ

1. Obszar położony na północ od alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego to od dziesięcioleci tereny przemysłowe zdefiniowane Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Od lat działają tam prywatne przedsiębiorstwa, w tym te prowadzące działalność uciążliwą, np. zakłady chemiczne.

2. Stąd, aby nie dopuścić do nadmiernego przeciążenia tych terenów kolejnymi prywatnymi inwestycjami, Prezydent Wrocławia podjął decyzję o niedopuszczeniu do sprzedaży sześciu miejskich działek, ponieważ ważniejsza niż potencjalny zysk jest jakość życia Mieszkańców okolicznych osiedli.

3. Prezydent Wrocławia niezmiennie sprzeciwia się budowie na terenie miasta instalacji termicznego przetwarzania odpadów, tzw. spalarni.

4. Na miejskich działkach na północ od al. Ryszarda Kaczorowskiego planowana jest nieinwazyjna (społecznie, jak i środowiskowo) działalność gospodarcza: teren będzie w przyszłości stanowić zaplecze techniczne dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który od lat działa w ścisłym centrum Wrocławia.

5. Działka przy ul. Jerzmanowskiej, naprzeciwko zakładów przemysłowych, w szerokich analizach była rozważana jako jedna z ewentualnych lokalizacji pod budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jednak na ten moment miasto zrezygnowało z takiej inwestycji na terenie Wrocławia.

6. Działka przeznaczona zostanie w przyszłości pod działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii, jak fotowoltaika – nie ma jednak mowy o instalacji przetwarzania odpadów, bądź jakiejkolwiek działalności związanej z odpadami komunalnymi.”

O kolejnych decyzjach, jakie zapadną w związku ze wspomnianym terenem, będziemy informować na bieżąco.

 

Foto: Facebook/STOP trucicielom Złotnik i Jerzmanowa