Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na przebudowę ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy przystanków wiedeńskich – przystanek „Bzowa – Centrum Zajezdnia”. Inwestycja ma ułatwić pasażerom komunikacji miejskiej wsiadanie do tramwajów.

Rozmowy o budowie przystanków wiedeńskich na ul. Grabiszyńskiej rozpoczęły się już dwa lata temu. Ostatecznie 30 czerwca 2022 roku ZDiUM ogłosił przetarg na realizację inwestycji. Poza budową nowych przystanków zakres prac obejmuje m. in. roboty drogowe, montaż sygnalizacji świetlnej, a także nasadzenia zieleni.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w oparciu o dokumentację projektową pn.: Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy przystanków wiedeńskich – przystanek „Bzowa – Centrum Zajezdnia”, której autorem jest pracownia projektowa KBH Inwestycje sp. z o.o.

Wyłoniona w ramach przetargu firma będzie zobowiązana do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert lub wniosków upływa 22 lipca 2022 r. o godzinie 9:30.

 

Foto: Google Maps