Hotele dla owadów to niewielkie budowle, wykonane głównie z elementów drewnianych, które zapewniają schronienie różnym gatunkom owadów, a także umożliwiają im budowanie gniazd. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, w przestrzeni miejskiej pojawia się coraz więcej tego typu konstrukcji.

Domki dla owadów mają różne kształty i konstrukcje, ponieważ poza ochroną bioróżnorodności, którą wspomagają, często pełnią także funkcje ozdobne i edukacyjne. Owady chętnie korzystają z tego typu hoteli, gdyż mogą w nich bezpiecznie składać jaja, schronić się przed zwierzętami, deszczem i mrozem czy po prostu udać się do nich na nocny odpoczynek.

W zasiedlonych domkach można znaleźć mnóstwo gatunków lokatorów, między innymi:

  • pszczoły samotnice (nie tworzą kolonii, nie są agresywne) np. miesierkowate (w tym murarka ogrodowa), nożycówki, porobnice,
  • osy samotnice (nie tworzą kolonii, nie są agresywne) np. kopułkowate,
  • trzmiele i trzmielce,
  • różne gatunki biedronek (w tym siedmiokropka, azjatycka),
  • różne inne chrząszcze,
  • różne inne muchówki,
  • roztocza, pająki biegające i sieciowe,
  • rożne wije,
  • równonogi np. stonogi,
  • gąsienice niektórych motyli, w tym same motyle.

Hotele dla owadów odgrywają pozytywną rolę, szczególnie w miastach, gdzie potrzebna jest obecność na przykład dzikich pszczół zapylających rośliny. Warto również pamiętać, że owady nie są intruzami, lecz naszymi dobrymi sąsiadami, a to sąsiedztwo daje konkretne korzyści wszystkim stronom. Dlatego też, kolejne tego typu domki pojawiły się z inicjatywy Zoo Wrocław na skwerze przy ul. Suchej i Joannitów, przed centrum handlowym Wroclavia.

 

Foto: Facebook/Zoo Wrocław