Na własnym gruncie o powierzchni 6,8 ha przy ulicy Wejherowskiej, na terenie dawnego Portu Popowice nad Odrą, Rank Progress SA planuje projekt polegający na budowie osiedla mieszkaniowego MARINA PARK, wzbogaconego o funkcje biurowe i usługowe, o łącznej powierzchni przekraczającej 113.000 m2.

Niepowtarzalny charakter osiedla z własną naturalną mariną, położonego w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych Wrocławia, a jednocześnie wyciszonego i otoczonego przez dwa wielkie kompleksy parkowe, z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym (Hala Sportowa ORBITA i zespół basenów przy ul. Wejherowskiej), gwarantuje duży popyt, a w konsekwencji wysoką rentowność i biznesowe powodzenie przedsięwzięcia.

 

W ramach opisanej inwestycji wykonaliśmy wyburzenia istniejącej zabudowy, przygotowaliśmy koncepcję architektoniczną i prowadzimy prace związane z likwidacją kolizji sieci znajdujących się na terenie inwestycji – pisze Rank Progress.

Rank Progress S.A. i Vantage Development S.A. zawarły kilka dni temu porozumienie dotyczące utworzenia spółki joint – venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej.

„Porozumienie przyznaje Vantage Development wyłączność na prowadzenie negocjacji, zmierzających do zawarcia umowy końcowej regulującej zasady współpracy stron w ramach realizacji inwestycji, w terminie nie późniejszym niż 15 grudnia 2017 roku”. Jeśli umowa nie zostanie zawarta w tym terminie, porozumienie ma wygasnąć.

 

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest przez inwestora na ponad 700 mln zł. Czas realizacji inwestycji potrwa ok 10 lat.

Foto Mat. Rank Progress