Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje się do realizacji kolejnej z przeprowadzanych regularnie na terenie miasta niewielkich inwestycji, poprawiających komfort mieszkańców. Tym razem, planowane prace mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenie pętli tramwajowo-autobusowej Tarnogaj.

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Osiedlowego obejmie budowę przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w rejonie siedziby Centrum Aktywności Tarnogaj mieszczącego się przy ul. Gazowej 22. Jak informuje ZDiUM, dzięki temu przedsięwzięciu poprawią się warunki ruchu pieszego w sąsiedztwie CAT oraz przystanków miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej.

Inwestycja jest istotna, ponieważ Centrum Aktywności Tarnogaj jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych integrujących lokalną społeczność, a z jego oferty korzystają mieszkańcy osiedla w każdym wieku.

Prace obejmą wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z wysepką, obniżeniem krawężników i montażem płytek stop, budowę fragmentów chodnika, drobne prace w celu usunięcia kolizji, takie jak np. przestawienie kosza na śmieci oraz budowę dojścia do budynku CAT.

Koszt zadania to ponad 120 tysięcy złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM