Pomysł na stworzenie Parku Mieszczańskiego, czyli nowego centralnego parku Wrocławia, został zgłoszony do WBO 2020. Projekt osiągnął prawie 4 tysiące głosów, dzięki czemu zostanie zrealizowany.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji parku trwały do 2 sierpnia 2020 roku. Dzięki nim, miastu udało się już stworzyć projekt zagospodarowania terenu, zlokalizowanego na Kępie Mieszczańskiej, na północnym skraju wyspy w obrębie ulic Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego.

 

Nowy centralny park Wrocławia będzie terenem z wyznaczonymi strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi, które powstaną przy zachowaniu zaproponowanego układu ścieżek, ciągów pieszo-rowerowych, co umożliwi swobodną komunikację po całym parku. Strefy mają być odpowiednio oddalone od zabudowy mieszkaniowej, aby hałas nie był uciążliwy dla żyjących tam osób.

 

To wyjątkowa rzecz w skali kraju, by w sercu metropolii znaleźć działkę 4 hektarową, która będzie przeznaczona pod ogólnodostępną zieleń i tereny rekreacyjne. To może być nasz Central Park. Dla porównania: nowy park Mieszczański będzie dwukrotnie większy od parku Staromiejskiego – mówił podczas podpisywania aktu notarialnego prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

 

Wyniki WBO 2020.

5 mało znanych parków we Wrocławiu.