Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu przy ul. Wilhelma Grapowa. Dzięki zaplanowanej inwestycji na Jagodnie powstanie nowe miejsce dedykowane wydarzeniom plenerowym i piknikom. Prace zostaną zrealizowane w ramach Funduszu Osiedlowego w uzgodnieniu z Radą Osiedla Jagodno.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej, cały obszar zagospodarowania pokryty jest naturalną nawierzchnią trawiastą. Wzdłuż granicy działki od strony północnej i południowej w 2020 roku zostały nasadzone w dwóch rzędach młode drzewa, które mają na celu osłonięcie terenu od sąsiadujących z nim zabudowań jednorodzinnych, drogi dojazdowej oraz terenu Przepompowni Ścieków Sanitarnych.

Inwestycja została podzielona na trzy części:

  • roboty budowlane, które obejmą m. in. budowę nawierzchni z kruszywa, budowę placyków z kostki betonowej, budowę oświetlenia czy dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci czterech stołów piknikowych i koszy na śmieci,
  • wykonanie prac ogrodniczych – nasadzenia nowych drzew i odtworzenie trawników,
  • pielęgnacja gwarancyjna zieleni.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 18 kwietnia bieżącego roku. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Foto/Wizualizacja: mat. ZZM Wrocław