Wielu mieszkańców miasta jest zaniepokojonych skażeniem Odry, w wyniku którego giną tysiące ryb. Aby rozwiać wątpliwości wrocławian dotyczące jakości wody dostarczanej do kranów w domach i mieszkach, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu wydało oświadczenie.

MPWiK zapewnia, że wrocławska kranówka jest całkowicie bezpieczna i zdatna do picia:

„W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do Państwa kranów. Woda jest bezpieczna.

Woda, którą uzdatniamy, pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów, przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody. To, że gotowy produkt jest zdatny do spożycia, potwierdzają również niezależne kontrole Sanepidu.

Podczas produkcji wody każdorazowo badamy ją zgodnie z europejskim normami, wytycznymi WHO i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie wskazuje, jakie wartości i parametry musi spełniać woda, aby mogła być kierowana do sieci wodociągowej. Żadna kropla, która nie spełnia tych wyśrubowanych norm, nie ma prawa opuścić zakładu produkcji wody.”

Skażenie Odry. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb.

 

Foto: Pixabay