Wrocławskie MPK ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją torowiska przy al. J. Kochanowskiego od mostu Szczytnickiego do al. L. Różyckiego. Remont będzie wiązał się z wyłączeniem komunikacji tramwajowej na tym odcinku.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej, inwestycja ma na celu przywrócenie stanu technicznego torowiska do stanu pierwotnego wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych warunków technicznych, przepisów itp. Realizacja zadania ma skutkować zmniejszeniem liczby wykolejeń pojazdów szynowych. Dodatkowo po wykonaniu inwestycji należy spodziewać się poprawy warunków ruchowych poprzez polepszenie równości nawierzchni czy sprawności odwodnienia.

Realizacja zadania będzie podzielona na dwa etapy:

  • Etap I obejmie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych do zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy, a także skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy.
  • Etap II obejmie przeprowadzenie modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Kochanowskiego, co będzie wymagało wyłączenia komunikacji tramwajowej w terminie od 5.11.2022 – 16.12.2022.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 18 maja 2022 roku.

Zakres remontu:

 

Foto: Google Maps