Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał wykonawcę, który przeprowadzi remont Młodzieżowego Domu Kultury. Głównym celem pierwszego etapu inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, a także poprawa stanu technicznego budynku.

Do przetargu zgłosiło się pięciu potencjalnych wykonawców, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „SAD” A.K.S. Stanisław Sadowski.

Na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach 2021-2022, inwestycja została podzielona na trzy etapy:

  • Etap I: Dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej (będzie realizowany w najbliższym czasie),
  • Etap II: Przebudowa i remont poddasza oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku frontowego,
  • Etap III: Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku oficynowego.

Remont w obrębie etapu pierwszego zostanie zrealizowany w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast przetarg na pozostałe dwa etapy zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Inwestycja obejmie m.in. takie prace jak:

  • wydzielenie pożarowe klatek schodowych ognioodpornymi ściankami przeszklonymi,
  • zakup, dostawa i montaż przeciwpożarowej stolarki drzwiowej, okiennej oraz samozamykaczy drzwi,
  • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz zasilania urządzeń pożarowych,
  • wykonanie instalacji oddymiania,
  • przebudowa instalacji hydrantowej wraz z zakupem, dostawą i montażem zestawu hydroforowego.

Co więcej, w sali kinowej zamontowane zostaną fotele, w recepcji pojawią się nowe meble, a przy schodach poręcze. Wykonawca wyrówna również tynki, a także pomaluje ściany i sufity w korytarzach, halach, klatkach schodowych oraz w sali wielofunkcyjnej.

Koszt realizacji prac to niemal 2,7 mln złotych. Po ich zakończeniu zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury, odbywające się obecnie w różnych placówkach, powrócą do swojej pierwotnej siedziby przy ul. Kołłątaja 20.

 

Foto: Google Maps