W 1997 roku przez Wrocław przeszła powódź. Woda płynęła w ilości 3,6 miliona litrów na sekundę. 

Podczas powodzi tysiąclecia fala przekroczyła o 2-3 m najwyższe notowane do tego czasu stany wód. Bilans powodzi to 55 ofiar śmiertelnych, straty materialne szacowane na około 12 mld złotych. W wyniku powodzi dach nad głową utraciło 7000 ludzi, straty z tytułu zniszczenia majątku poniosło 9000 firm. Woda zniszczyła lub uszkodziła 680 000 mieszkań, 4000 mostów, 14 400 km dróg, 613 km wałów przeciwpowodziowych i 500 000 ha upraw.

foto: Leszek Koper, Fotopolska.eu