Startują kolejne edycje Funduszu Osiedlowego i Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku czekają nas także kolejne Mikrogranty. W ciągu najbliższych dwóch lat mieszkańcy bezpośrednio zadecydują, jak rozdysponowane zostanie ponad 101 mln zł z budżetu Wrocławia.

Wrocławski budżet partycypacyjny składa się z trzech programów: Funduszu Osiedlowego, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mikrograntów.  Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mają coraz więcej okazji, by decydować o tym, jak wydawane są środki z miejskiego budżetu. Decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych.

Sytuacja budżetowa którą obecnie mają samorządy, jest delikatnie mówiąc kryzysowa. Ma to oczywiście związek z pandemią, ale też rekordową inflacją oraz zmianami podatkowymi. Najbliższe kilka lat będzie trudnych. Natomiast po budżecie partycypacyjnym Wrocławia tego kryzysu nie widać – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Kwota 101 mln zł którą planujemy wydać w latach 2022-2023  jest rekordowa. 60 mln na Wrocławski Budżet Obywatelski, 40 mln Fundusz Osiedlowy oraz ponad 1 mln zł na Mikrogranty – dodaje.

Fundusz Osiedlowy

Fundusz Osiedlowy pojawił się w 2019 roku, z inicjatywy Prezydenta Jacka Sutryka. Każde osiedle ma zagwarantowaną dla siebie kwotę na inwestycje służące mieszkańcom w miejscu ich zamieszkania. Druga edycja FO startuje już w styczniu od szkoleń skierowanych do radnych osiedlowych. Osiedla znów będą miały 40 mln zł w latach 2022-2023 na lokalne potrzeby inwestycyjne. 1 marca wystartuje nabór wniosków i potrwa pół roku.

Fundusz Osiedlowy nie jest kierowany tylko do rad osiedli, ale do wszystkich mieszkańców. Rady mają przy FO kluczowe znaczenie, ale wykonują one wole mieszkańców. Dlatego namawiam wszystkich do kontaktu ze swoją radą osiedla i zgłaszanie pomysłów. Rady będą zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i przedyskutowania zgłoszonych projektów – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Program WBO działa od dziewięciu lat. Początkowo na projekty partycypacyjne miasto przeznaczało 3 mln zł, a kwota ta sukcesywnie rosła. Łącznie na ten cel Wrocław przeznaczył ponad 195 mln zł i w tym czasie mieszkańcy zadecydowali o wykonaniu 432 projektów z WBO. Przez te lata 3145 liderów zgłosiło 4959 projektów. Dziesiąta, jubileuszowa, edycja będzie rekordowa, jeśli chodzi o budżet. Miasto w tym roku przeznaczy na ten cel 60 mln zł.

Od tej edycji projekt ponad osiedlowy będzie mógł kosztować aż 3 mln zł, a osiedlowy 1 mln zł – mówi Sebastian Wolszczak, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. – Jest jeszcze jedna zmiana. Od tego roku wszystkie projekty będą musiały uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami – dodaje.

Początek składania projektów planowany jest na 17 stycznia 2022.

Mikrogranty

Mikrogranty z kolei to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki, oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności.

W tym roku, ze względu na podział Strefy Kultury Wrocław, to Wrocławski Instytut Kultury wspólnie z Fundacją Umbrella będzie prowadził program Mikrogranty – mówi Anna Bieliz, koordynatorka Mikrograntów. – Zmieniamy też datę pierwszego naboru. W tym roku startujemy 1 marca 2022 – dodaje.

W roku 2022 na realizacje tego typu projektów ma zostać przeznaczone 525 tys. złotych.

 

Źródło: mat. prasowe UM / Foto: Pixabay