Pozytywna decyzja władz miasta w sprawie budowy akademika na terenie dawnego Basenu Olimpijskiego wzbudziła wśród mieszkańców Wrocławia ogromne emocje, a wielu z nich nie zgadza się na realizację inwestycji. Z ich inicjatywy powstała petycja, której celem jest wstrzymanie budowy i ochrona kompleksu Stadionu Olimpijskiego.

Mieszkańcy, którzy protestują w związku z zaistniałą sytuacją, uważają że budowa domu studenckiego na obszarze dawnego basenu jest degradacją bezcennego kompleksu Stadionu Olimpijskiego, a zarazem niszczeniem światowej klasy zabytku. W związku z tym, obrońcy Stadionu przy ul. Paderewskiego podejmują działania, mające na celu zmianę decyzji władz miejskich.

Poza protestami, które wrocławianie organizują przy dawnym Basenie Olimpijskim, powstała również petycja online, pod którą aktualnie zbierane są podpisy wszystkich zainteresowanych. Jak piszą twórcy petycji:

„Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Radni i Radne Wrocławia! W trosce o dobro mieszkańców oraz dziedzictwo historyczne naszego miasta apelujemy do Państwa o:

  • niezwłoczne unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 460 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVI/1106/13 w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającą Uchwałę L/3130/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu z uwagi na niezgodność z wpisem do rejestru zabytków nr A/4225/457/Wm;
  • doprowadzenie wszelkimi możliwymi środkami do natychmiastowego wstrzymania budowy budynku zamieszkania czasowego na terenie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich zlokalizowanych na działce nr 1/8, AR 9, obręb Zalesie, we Wrocławiu, chronionych na mocy Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami;
  • objęcie szczególną ochroną największych w mieście publicznych, otwartych, zielonych terenów, jakim jest obszar Stadionu Olimpijskiego, idealnie predysponowany do uprawianiu sportów.

Sprzeciwiamy się trwającej degradacji bezcennego, zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego. Na naszych oczach niszczony jest światowej klasy zabytek, parcelowany na działki deweloperskie największy otwarty teren w mieście.”

W podsumowaniu dokumentu, jego autorzy domagają się odrestaurowania dawnego Basenu Olimpijskiego i przywrócenia go do życia, tak by mieszkańcy i gospodarze miasta mogli być znów dumni z posiadania we Wrocławiu tak cennego miejsca.

Pełna treść petycji dostępna jest: TUTAJ

Akademik w miejscu dawnego Basenu Olimpijskiego [WIZUALIZACJE].

 

Foto: Facebook/Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski