Mieszkańcy budynków komunalnych z lat 1999-2002 będą mogli wykupić swoje mieszkania z 40-procentową bonifikatą. Łącznie, to blisko 1000 lokali w niespełna 100 budynkach. To kolejne działania miasta ułatwiające mieszkańcom wykup mieszkania komunalnego.

Dzięki przyjętej uchwale Rady Miejskiej poszerzy się katalog budynków i mieszkań, które miasto może przeznaczyć do sprzedaży na rzecz najemców. Łącznie, będzie to blisko 1000 lokali mieszkalnych.

Dopuszczamy do sprzedaży kolejną partię mieszkań. Do puli lokali trafią dodatkowo mieszkania usytuowane w budynkach wybudowanych w latach 1999-2002 – wyjaśnia Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Na liście są budynki zlokalizowane przy ulicach: Hłaski, Ignuta, Kamieńskiego, Kasztelańskiej, Komuny Paryskiej, Osmańczyka, Pleszewskiej, Polonii Wrocławskiej, Pusteckiej oraz Sycowskiej. Wysokość bonifikaty, udzielanej przy sprzedaży nowszej części mieszkaniowego zasobu miasta będzie wynosić 40%.

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu mieszkanie będzie można wykupić za znacznie niższą wartość od rynkowej. Zainteresowani wykupem mieszkania będą musieli wysłać do wydziału wniosek. Jeśli większość najemców zgłosi chęć skorzystania z pierwszeństwa nabycia mieszkań, wówczas możliwa będzie sprzedaż. Oczywiście, każda sprawa będzie analizowana indywidualnie – mówi Jan Bujak, Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów łatwiejsza będzie także sprzedaż lokali mieszkalnych w parterze. Mowa tu o lokalach użytkowanych zgodnie z dotychczasową funkcją, ale położonych na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż mieszkaniowe. Również w tym przypadku każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie. Zmiana uchwał Rady Miejskiej zacznie obowiązywać w kwietniu (po ich publikacji przez wojewodę).

Indywidualne podejście do mieszkańca

W zeszłym roku, z inicjatywy prezydenta Jacka Sutryka, uproszczono drogę wykupu mieszkania w starszych budynkach. Zlikwidowano bowiem wymagania dotyczące liczby najemców starających się o wykup lokali mieszkalnych w budynkach należących w 100% do miasta. Nieważne jest więc, czy większość osób mieszkających w budynku po sąsiedzku również jest zainteresowanych wykupem swoich mieszkań.

Poprzedni zapis mógł być niekorzystny dla części mieszkańców. By doszło do sprzedaży takiego budynku, wnioski o wykup lokali musiało zgłosić co najmniej 50% mieszkańców. Wprowadziliśmy więc bardziej uniwersalne zasady. Teraz wnioski o nabycie mieszkania komunalnego w zasobie stuprocentowo miejskim są analizowane indywidualnie – wyjaśnia Jan Bujak.

W 2021 r. do sprzedaży wprowadzono również lokale usytuowane w budynkach po remoncie kapitalnym. Przed uchwaleniem nowych przepisów, nie było takiej możliwości. Jeśli remont budynku komunalnego wiązał się z czasowym wykwaterowaniem, lokale nie były później przeznaczane do sprzedaży. Po zmianach ewentualna sprzedaż takich budynków jest możliwa i rozpatrywana indywidualnie.

Bonifikata na dłużej

Ważną informacją dla najemców jest również przedłużenie obowiązywania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków wybudowanych do 1998 r. Z ulg można skorzystać do końca 2023 roku. Bonifikata wynosi 98% przy równoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w budynku. We wszystkich pozostałych przypadkach, mieszkaniec może liczyć na bonifikatę w wysokości 90%.

Wprowadzone zostało też narzędzie ułatwiające regulację stanów prawnych nieruchomości. Możliwa jest bezprzetargowa sprzedaż pomieszczeń, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, a dostęp do nich jest możliwy wyłącznie z przyległego lokalu mieszkalnego. W takich przypadkach bonifikata wynosić będzie 90% ceny tych pomieszczeń.

Miasto inwestuje w zasób komunalny

W zasobie miasta znajduje się około 33 tysięcy mieszkań komunalnych. Większość z nich to ponad 100-letnie kamienice. Z jednej strony, w ciągu trzech ostatnich lat kompleksowo wyremontowano 27 budynków oraz 60 podwórek. Dodatkowo, w ramach akcji „Zmień piec” miasto uciepłowniło w sumie 165 budynków komunalnych. W tym roku do sieci zostanie podłączonych kolejnych 100 budynków. Budowane są też nowe bloki z nowymi mieszkaniami na wynajem. W najbliższych latach na terenie Wrocławia powstanie w sumie ponad 1200 nowoczesnych mieszkań na wynajem.

 

Źródło/Foto: mat. prasowe