Kilka dni temu informowaliśmy o planowanym proteście oraz inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców wrocławskiego osiedla Kuźniki, którzy chcą ochronić łąkę retencyjną przed zabudową. Teraz głos w sprawie zabrał prezydent miasta Jacek Sutryk, który zrezygnował ze sprzedaży zielonego terenu przy ul. Sarbinowskiej.

Ochrona i rozwój terenów zielonych we Wrocławiu jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Adaptacja do zmian klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań wszystkich dużych miast. Tylko od początku mojej kadencji posadzono we Wrocławiu już 20 tys. nowych drzew oraz 150 tys. nowych krzewów i pnączy. Utworzyliśmy także prawie 100 hektarów nowych terenów zielonych – w tym 8 nowych parków oraz 45 zieleńców. Dodatkowo zabezpieczyliśmy planami miejscowymi kolejne 24 miejskie tereny zielone o łącznej powierzchni 22 ha. Teraz czas na kolejny krok. Odpowiadając na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i rozwojem terenów zielonych zdecydowałem o odstąpieniu od planowanej sprzedaży terenu przy ul. Sarbinowskiej na Kuźnikach” – oświadczył prezydent Wrocławia.

Dodał również, że obszar ten ma duży potencjał przyrodniczy, w związku z czym zostanie odpowiednio zabezpieczony w aktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – będzie w nim określony wyłącznie jako zieleń.

Mieszkańcy utworzyli inicjatywę uchwałodawczą, by na zielonych terenach Kuźnik ustanowić użytek ekologiczny. Dokument jest jednak niekompletny – nie ma w nim m.in. inwentaryzacji przyrodniczej, która świadczyłaby o szczególnych wartościach środowiskowych tego obszaru, a także opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego też podjąłem decyzję, że z urzędu zlecona zostanie pełna inwentaryzacja przyrodnicza, która wykaże czy i na jakim obszarze zasadne będzie utworzenie użytku ekologicznego. Jeśli z badań wyniknie, że tereny powinny zostać objęte ochroną, wystąpię do Rady Miejskiej Wrocławia z uchwałą o stworzenie użytku ekologicznego” – podsumował Jacek Sutryk.

Protest w obronie wrocławskiej zieleni.

 

Źródło: mat. prasowy