W poniedziałek (22 sierpnia) przedstawiciele samorządów województw nadodrzańskich podpisali ponadregionalną deklarację, której celem jest opracowanie Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry. Nad strategią działania będzie pracować zespół złożony m.in. z naukowców i przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego.

Porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego i kompleksowego Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry podpisali w Cigacicach nad Odrą w województwie lubuskim przedstawiciele regionów Nadodrzańskich: Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz oraz w imieniu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda – członek zarządu województwa.

 Dla ratowania ekosystemu Odry, ale również długofalowej ochrony jej środowiska i prowadzenia działań, poprzez które uda się zapobiec zagrożeniu katastrofą ekologiczną w przyszłości, niezbędna jest współpraca wszystkich samorządów, przez teren których Odra przepływa. To również ważna kwestia wypracowania współpracy samorządów oraz rządu. Ten temat jest niezwykle istotny zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, dlatego stworzymy system monitoringu Odry, dzięki któremu na bieżąco będziemy kontrolować jakość wody. Zaangażujemy się również w przywrócenie ekosystemu Odry – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Długofalowa współpraca czterech województw

Samorządowcy, którzy uczestniczyli w poniedziałkowym spotkaniu, deklarują partnerską współpracę. Jej podjęcie zaproponowali w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Teraz pomysł został oficjalnie sformalizowany.

– Podpisane dziś porozumienie o współpracy przy odbudowie ekosystemu Odry wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu środowiska w rzece – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Odra to nie tylko symbol, ale cały krwioobieg Dolnego Śląska. Jej kondycja to sprawa nas wszystkich, dlatego jako samorządowcy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić więcej do sytuacji, z jaką mierzymy się obecnie. To także nasze zadanie jako mieszkańców tego regionu. Rzeka jest naszym wspólnym dobrem – dodaje.

– Traktujemy Odrę ponadregionalnie. Nie odwrócimy tego, co się wydarzyło, dlatego teraz patrzymy w przyszłość. Obecnie najistotniejsza jest dla nas wspólna praca nad tym, aby odbudować życie w Odrze i wokół Odry. Musimy opracować takie rozwiązania, żeby szybko reagować, gdy znów pojawi się zagrożenie – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Założenia Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry to między innymi:

  • przygotowanie i wdrożenie wspólnego programu (z uwzględnieniem jego zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych),
  • powołanie międzyregionalnego zespołu eksperckiego, którego celem będzie diagnoza ekosystemów i wyznaczanie kierunków działania w zakresie poprawy stanu środowiska w Odrze,
  • monitoring stanu sytuacji ekologicznej na Odrze (w tym monitoring jakości wody powierzchniowej w ramach uczelni wyższych ze wszystkich czterech województw),
  • wsparcie przy szacowaniu szkód powstałych w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze,
  • analiza ustawy Prawo Wodne pod kątem funkcjonowania współpracy samorządów, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz innych służb państwowych.

Konkretne wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Kluczowa w odradzaniu się ekosystemu Odry i jej zarybieniu będzie rola Polskiego Związku Wędkarskiego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wesprze PZW, również poprzez zaopatrzenie w sprzęt. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej otrzyma natomiast 1 mln zł dofinansowania na zakup 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Jak podkreślają władze samorządowe, niezwykle ważna jest również aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie środowiska oraz współpraca ze środowiskami akademickimi.

 

Foto: mat. prasowe UMWD