We wtorek (28 lutego) pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej spotkali się z członkami Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu. Tematem rozmów była uchwała dotycząca ustanowienia użytku ekologicznego o powierzchni 8,9 ha w Lasku Oporowskim. Głosowanie nad wspomnianą uchwałą odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miasta, a mianowicie 16 marca.

Lasek Oporowski to cenny przyrodniczo teren wchodzący w skład Doliny Ślęzy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w połowie ubiegłego roku informował, że miasto analizuje możliwość objęcia ochroną prawną całej Doliny Ślęzy – kompleksowo. W skład tych terenów wchodzi także Lasek Oporowski. Obecnie trwają prace przygotowawcze opracowania, które zostanie zlecone przez miasto, w ramach kompleksowego podejścia do ochrony Doliny Ślęzy – wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej.

Inicjatorzy działań związanych z poszerzaniem chronionych terenów są dobrej myśli, ponieważ mają już na swoim koncie sukcesy w tym obszarze. W listopadzie 2022 roku ogłoszono, że wrocławskie Pola Irygacyjne staną się rezerwatem przyrody o powierzchni 751 hektarów. Niedawno okazało się również, że Las Kuźnicki wraz z Łąką Kuźnicką i fragmentem starorzecza Ślęzy zostaną ochronione prawnie. Naukowcy badający ten teren zgodnie potwierdzili obecność wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Sprawa ma zostać sformalizowana najpóźniej jesienią bieżącego roku.

Trwają również intensywne prace, by jeszcze w tym półroczu zlecić analizę uwarunkowań przyrodniczo-urbanistyczno-kulturowych Doliny Ślęzy – dodaje ZZM.

Co więcej, członkowie Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu stworzyli listę zagrożonych terenów przyrodniczo cennych, o których ochronę będą wnioskować. W sumie wymienionych zostało 26 lokalizacji na terenie miasta:

1. Pola Irygacyjne
2. Wyspa Opatowicka
3.Enklawa Sołtysowicka
4.Las Sołtysowicki wraz ze stawami
5. Las Rędziński
6. Lasek Oporowski
7. Łąki przy Lesie Ratyńskim
8. Mokradło nad Bystrzycą
9. Starorzecze nad Bystrzycą
10. Mokradło przy lotnisku
11. Las Kleciński
12. Mokradła na wsch. od Parku Wschodniego
13. Stawy Swojczyckie
14. Teren po byłej cukrowni na Klecinie
15. Korytarz ekologiczny Doliny Ślęzy z Olszówką Krzycką
16. Dolina Widawy
17. Ujście Ślęzy do Odry
18. Ujście Bystrzycy do Odry
19. Łąki modraszkowe na Biskupinie
20. Dolina Łękawicy
21. Tereny wodonośne
22. Zbiornik przy Stadionie Wrocław
23. Park Pilczycki
24. Korytarz ekologiczny Doliny Ślęzy z Łąką Kuźnicką
25. Las Strachociński i otaczające go wilgotne łąki
26. Las Mokrzański

 

Foto: mat. ZZM / Mapa: Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu