Na terenie Portu Miejskiego przy ul. Kleczkowskiej trwają prace budowlane, mające na celu zrewitalizowane niszczejącego od lat obiektu. Choć inwestor uzyskał wszelkie zgody związane z wyburzeniami, to jednak stopień ingerencji w wygląd budynków wpisanych do Rejestru Zabytków wzbudził niepokój ministerstwa.

Aktualnie trwa prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postępowanie administracyjne, którego celem jest ustalenie, czy uchwała o ochronie zabytkowego elewatora i magazynu nie została naruszona. Przedstawiciele ministerstwa przeprowadzili oględziny już obiektu. Teraz podejmowane będą kolejne czynności wyjaśniające.

Sprawą zainteresował się również Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków oraz Radni Miejscy. Zdaniem wielu osób, największe wątpliwości wzbudzają decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków, który wyraził zgodę na przebudowę zabytkowych budynków.

– Głównym powodem niszczenia zabytków jest brak pomysłu lub możliwości wprowadzenia do nich nowej funkcji. Przy zabytkach przemysłowych jest to szczególnie trudne. Budynki bez inwestora nadającego im ekonomiczne znaczenie, czyli finansującego ich rewitalizację zapewniającą możliwość eksploatacji w przyszłości, są niestety skazane na degradację i niebyt. Dlatego przygotowywaliśmy się do tej inwestycji wiele lat. Rozpoczęcie prac było poprzedzone wieloma konsultacjami, pisemnymi zgodami i ścisłą współpracą z konserwatorami zabytków. Wszystko po to, aby stworzyć nowoczesne i funkcjonalne miejsce do pracy i życia z jednoczesnym poszanowaniem historycznej wartości tego niepowtarzalnego Portu przy ul. Kleczkowskiej – mówił Paweł Kleszcz, dyrektor ATC Development, podczas prezentowania koncepcji rewitalizacji Portu Miejskiego.

Docelowo na terenie obiektu ma powstać kompleks biurowców.

Powstała koncepcja rewitalizacji Portu Miejskiego. [WIZUALIZACJE]

 

Foto: Facebook/Czerwona lista zabytków Dolnego Śląska