Tuż po opublikowaniu koncepcji na zagospodarowanie dawnego Portu Miejskiego przez pracownię projektową BCM Architekci, głos w sprawie zabrał Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zgodnie z jego stanowiskiem, wizje te w stanie obecnym nie mają żadnej mocy prawnej i pozostają indywidualną fantazją.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków umieścił na swoim profilu na Facebooku post, w którym zaznaczył, że zespół Portu Miejskiego we Wrocławiu stanowi cenny przykład historycznej przestrzeni poindustrialnej, ściśle związanej z rozwojem przemysłu i transportu wodnego miasta. Z tego powodu kompleks, jak i jego poszczególne elementy, ujęty został w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na obszarze tym nie funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nowe inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy, których projekt uzgodniony zostanie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inwestycje wobec istniejących zabytkowych obiektów wymagają uzyskania odpowiedniego stanowiska samorządowego konserwatora zabytków, prawidłowo umocowanego prawnie.

Wszelkie wizualizacje, koncepcje i wizje na temat przyszłego zagospodarowania obszaru i przestrzeni Portu Miejskiego mają charakter dopuszczalnych co prawda i uprawnionych, ale wyłącznie – fantazji i spekulacji, nieopartych na obowiązującym stanie prawnym i na wynikających stąd uwarunkowaniach, i niepopartych żadnym stanowiskiem konserwatorskim – podkreśla na swoim profilu facebookowym Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Konserwator zabytków dodaje również, że koncepcje i wizualizacje powinny się ukazywać, lecz wyłącznie po ustaleniu warunków prawnych dotyczących dopuszczeń, zakazów i nakazów dla ewentualnej zabudowy na tym terenie.

Dawny Port Miejski zmieni się nie do poznania. Powstanie City Port. [WIZUALIZACJE]

 

Wizualizacja: BCM Architekci