Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu XIX-wiecznej przeprawy, łączącej lewy brzeg Odry Południowej z Kępą Mieszczańską. Mowa o wpisanym do rejestru zabytków moście Sikorskiego.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej: „W zakresie robót przewiduje się m.in. wymianę płyty pomostowej, naprawy antykorozyjne, podniesienie nośności obiektu do klasy B, wymianę kap chodnikowych z odrestaurowaniem istniejących balustrad, wymianę zablokowanych łożysk ruchomych oraz renowację łożysk stałych, wykonanie renowacji podpór oraz umocnień skarp, remont kapitalny sieci trakcyjnej z wymianą torowiska tramwajowego. Dokumentacja będzie także wymagała sporządzenia projektu montażu, remontu sieci wodociągowej umieszczonej na moście.”

Co więcej, wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych uzgodnień oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 25 kwietnia. Zwycięska firma będzie miała 12 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia.

Most Sikorskiego został wybudowany w 1890 roku. Ma blisko 100 metrów długości i łączy lewy brzeg Odry oraz ul. Podwale i pl. Jana Pawła II z Kępą Mieszczańską. To jedna z najstarszych przepraw we Wrocławiu, po której cały czas kursują tramwaje. Obiekt znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.

Most Sikorskiego w latach 1900-1914.
Foto: Zbiory Fotopolska/kodens79