W sobotę (25 maja) ruszył remont kolejnego odcinka ulicy Olszewskiego. Ten etap inwestycji obejmie ponad kilometrowy odcinek od Alei Wielkiej Wyspy do ul. Spółdzielczej. W ramach prac nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona, a jej konstrukcja wzmocniona, wyregulowane zostaną również historyczne krawężniki, a zjazdy wyremontowane. Na czas prowadzonych robót kierowców obowiązuje objazd.

Ze względu na remont, konieczne było wprowadzenie zmian w ruchu drogowym na Biskupinie. Sugerowany objazd dla kierowców jadących w kierunku centrum prowadzi ulicą Spółdzielczą do ulicy Dembowskiego i dalej na Aleję Wielkiej Wyspy.

Prace na tym odcinku chcemy zakończyć do końca sierpnia, jednocześnie czekamy na uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace na ostatnim odcinku ul. Olszewskiego od Gersona do Bacciarellego. Chcemy je rozpocząć jak najszybciej to będzie możliwe. Wcześniej poprawiliśmy już stan nawierzchni od ul. Spółdzielczej i Gersona – tłumaczy spółka Wrocławskie Inwestycje.

img 2270
Istotnym elementem trwających prac jest poprawa warunków bytowych ponad 100-letnich dębów rosnących przy ul. Olszewskiego.

W sumie na tym fragmencie rośnie 125 dębów, a w zdecydowanej większości są to olbrzymie kilkudziesięciometrowe drzewa. To jedna z najpiękniejszych tego typu alei w Polsce. Chcemy, aby dęby żyły w zdrowiu kolejne lata i dlatego wykonawca będzie zajmował się otoczeniem tych drzew – dodają Wrocławskie Inwestycje.

W tegorocznych planach spółki jest rownież ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie drogi dla rowerów na ul. Olszewskiego. Ścieżka ma powstać po północnej stronie między torowiskiem, a istniejącym chodnikiem.

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje