Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o kolejnym historycznym odkryciu, jakiego dokonano na terenie Ostrowa Tumskiego. Mowa o reliktach zabudowy przy katedrze, które odsłonięto podczas nadzorowanych prac dla przyłącza ciepłowniczego do Muzeum Archidiecezjalnego.

Jest to fragment muru z XIV-XV wieku, najprawdopodobniej dawnego domu na wschodnim krańcu dawnej wyspy. Przy murze widoczna jest późniejsza warstwa zasypiskowa tego fragmentu koryta Odry. Z gruzu wydobyto fragment piaskowca z fragmentem kartusza herbowego – pierwotnie wszystko wskazywałoby na polskiego królewicza Karola Ferdynanda Wazy, który w latach 1625-1655 był biskupem wrocławskim, jednak ostatnie analizy historyków wskazują na biskupa Marcina Gerstmanna (1574−1585). W dalszej części wykopu odkryto kolejny fragment dawnej zabudowy – niewielki odcinek muru średniowiecznego budynku skonstruowanego w technice opus emplectum. Przed budynkiem zachował się bruk – wyjaśnia Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

To nie jedyne odkrycia, jakich dokonano w ostatnim czasie na Ostrowie Tumskim. Niedawno na dziedzińcu odkryto kolejne fragmenty średniowiecznej zabudowy, w tym dwie, zachowane w całości piwnice o sklepieniu kolebkowym. Materiał, z jakiego zostały zbudowane, a mianowicie cegła palcówka, datowany jest na okres od XIII do połowy XVI wieku.

 

Foto: Facebook/Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków