Pod koniec sierpnia 2021 roku informowaliśmy o umowie na wykonanie studium wykonalności, dotyczącego budowy odcinka kolejowego na trasie Łódź – Sieradz – Wrocław, podpisanej przez Centralny Port Komunikacyjny. Prace nad dokumentacją przedprojektową trwały niecały rok i zostały już ukończone.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny przedstawiła wariant inwestorski prawie 200-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem. Będzie on częścią kolejowego „igreka” Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań. Wariant inwestorski 140-kilometrowego fragmentu z Warszawy przez CPK do Łodzi został ogłoszony w czerwcu 2022 roku.

Przygotowane w tak krótkim czasie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla odcinka linii nr 85 Łódź – Sieradz i nr 86 Sieradz – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny to przykład skutecznej pracy zespołu ekspertów CPK, którzy dokładają starań by nowe inwestycje kolejowe były realizowane sprawnie i z zachowaniem najwyższych standardów. Rekomendowany przebieg linii został wybrany w trakcie szczegółowych prac i analiz uwzględniających koszty i korzyści wielokryterialne na które składają się czynniki społeczne, techniczne, rozwojowe, ekonomiczne i środowiskowe.

Po wybudowaniu tej linii skróci się czas podróży z Wrocławia do Łodzi do 1 godz. (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.). Pociągi mają się tu rozpędzać do 250 km/h, przy czym tzw. prędkość projektowa to 350 km/h – do takiej prędkości będzie można w przyszłości podnieść parametry bez konieczności przebudowy torowiska. Między Wrocławiem i Łodzią powstaną dwie nowe stacje pasażerskie: Czajków i Wodzierady. Pociągi będą mogły się też zatrzymywać w Czernicy Wrocławskiej, Kępnie i Sieradzu. Ta ostatnia zostanie całkowicie przebudowana na potrzeby węzła, z którego pociągi będą zmierzać w kierunku Wrocławia lub Poznania.

– Większość parametrów wskazuje, iż wariant inwestorski W51, który ostatecznie został wybrany jest najlepszym i najkrótszym rozwiązaniem dla prawie 200-kilometrowego odcinka Wrocław – Łódź. Oznacza on również najniższe koszty budowy i najmniejszą liczbę kolizji z istniejącą zabudową spośród wszystkich analizowanych wariantów – mówi Radosław Kantak, członek Zarządu Spółki CPK ds. Inwestycji Kolejowych.

W kolejnym kroku, do II kw. 2023 roku, wariant inwestorski razem z dwoma wariantami alternatywnymi, zostanie przedstawiony przez spółkę CPK we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest to etap poprzedzający uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej pozwolenia na budowę. Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane na odcinku Sieradz – Czernica Wrocławska mają ruszyć w 2024 r.

Podróż pociągiem do Warszawy krótsza niż 2 godziny. Umowa na prace przygotowawcze podpisana.

 

Źródło/Grafiki: mat. prasowe CPK / Foto: Pixabay