Miasto Wrocław, firma Futureal Investment Partners – nowy właściciel budynku Wratislavia Tower przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty porozumiały się w sprawie przyszłości Kina Nowe Horyzonty. Oznacza to, że kino i główne wydarzenia w nim organizowane: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz American Film Festival zostaną we Wrocławiu co najmniej do 2032 roku, a jeszcze tego lata rozpocznie się modernizacja kina i całego budynku.

W sierpniu tego roku rozpocznie się gruntowny remont Kina Nowe Horyzonty, w którym od siedemnastu lat odbywa się jeden z największych i najważniejszych festiwali filmowych w Polsce – MFF Nowe Horyzonty, a od trzynastu lat także American Film Festival. Festiwale oraz inne wydarzenia filmowe i kulturalne organizowane są we współpracy Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i miasta Wrocławia.

Miasto zawarło umowę najmu ze spółką Futureal Investment Partners na dziesięć lat – do czerwca 2032 roku i udostępniło przestrzeń kina Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, aby mogło kontynuować swoją misję.

Zagwarantowanie miejsca na działalność Nowych Horyzontów, którą wszyscy tak cenimy, było wyzwaniem. Udało się je zrealizować z nawiązką, bo kino nie tylko pozostaje w obiekcie, z którym jest kojarzone, ale zostanie także gruntownie zmodernizowane – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Cieszę się, że Roman Gutek wraz zespołem zostaje z nami na minimum dziesięć kolejnych lat.

Futureal Investment Partners zmodernizuje kino z własnych środków. Zostaną zainstalowane: nowa klimatyzacja, nowe projektory, ekrany oraz nagłośnienie. Modernizacja zostanie przeprowadzona w okresie od sierpnia 2022 r. do maja 2023 r. Jako pierwsze, do końca października tego roku, zmodernizowane zostaną hol kina oraz największa sala numer 1. Następnie czasowo wyłączane będą kolejne sale, a prace zostaną poprowadzone tak, aby nie były uciążliwe dla bieżącej działalności kina. 13. edycja American Film Festival odbędzie się zgodnie z planem w listopadzie 2022.

Jestem wdzięczny miastu i prezydentowi, panu Jackowi Sutrykowi, za aktywne włączenie się, w niełatwych dla kina i kultury czasach, w negocjacje z nowym właścicielem budynku i doprowadzenie tych negocjacji do pozytywnego zakończenia. Dziesięcioletnia umowa stabilizuje sytuację kina i festiwali oraz umożliwia ich dalszy rozwój – mówi Roman Gutek, prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. – W czasie trwającej już siedemnaście lat współpracy pomiędzy miastem a Stowarzyszeniem, w Kinie Nowe Horyzonty zostało zrealizowanych wiele wydarzeń filmowych, kulturalnych i edukacyjnych służących mieszkańcom Wrocławia. Przed pandemią, przez cały rok w pokazach i różnych wydarzeniach w kinie uczestniczyło 500 tysięcy widzów. Oznacza to, że od 2012 roku, kiedy Kino Nowe Horyzonty rozpoczęło działalność, odwiedziło je prawie 5 milionów osób. Cieszę się, że przed nami co najmniej dziesięć kolejnych lat z Nowymi Horyzontami we Wrocławiu – dodaje.

 

Foto: mat. prasowe UM Wrocław