Podczas gali nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 2021, która odbyła się 21 września w Gdyni, wyłoniono laureatów w dziewięciu kategoriach. Statuetkę w kategorii „kino” za lata 2019-2020 otrzymało wrocławskie kino Nowe Horyzonty.

Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru zwycięzców podjęła kapituła, w której składzie znaleźli się: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, krytyk filmowy i publicysta Łukasz Adamski, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki Hanna Wróblewska, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, redaktor naczelna wydawnictwa Osnova Izabela Bartosz oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika „Polityka” Janusz Wróblewski.

Decyzją kapituły Kino Nowe Horyzonty z Wrocławia otrzymało statuetkę za „żonglowanie zachwycającym repertuarem oraz całoroczne wyświetlanie ambitnych filmów w dużej liczbie sal”. W tej kategorii nagrodę wręczył Jan Frycz.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

 

Źródło: mat. prasowe / Foto: Wikipedia/Gepardon