Na nielegalne wysypiska śmieci można natknąć się między innymi w lasach, na skwerach, przy wałach czy na polanach. Od początku roku z terenu miasta usunięto prawie 200 ton odpadów składowanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Nielegalne odpady wyrzucają nie tylko osoby prywatne, ale także pracownicy firm budowlanych, którzy przeprowadzają nielegalny proceder nawet w środku dnia. Tego typu sytuacje często rejestrowane są przez strażników miejskich z tzw. Ekopatrolu, dzięki czemu śmieciarze ponoszą konsekwencje swojego zachowania.

Tylko od 1 stycznia do 31 lipca tego roku zlikwidowaliśmy 31 nielegalnych wysypisk, to było blisko 200 ton odpadów, co kosztowało nas ponad 170 tysięcy złotych – poinformował Ekosystem, odpowiedzialny za utrzymanie czystości na ternie miasta.

Od 1 stycznia 2022 roku w wyniku kontroli dzikich wysypisk śmieci funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia nałożyli na sprawców wykroczeń 136 mandatów karnych na kwotę 51 700 zł.

Jednocześnie w tym okresie skierowano 14 wniosków do sądu o ukaranie. Maksymalny mandat karny, jaki może nałożyć funkcjonariusz za tego typu wykroczenia wynosi 500 zł, natomiast w przypadku skierowania wniosku do Sądu, Sąd może nałożyć karę grzywny do 5000 zł. Praktyki głównie budowlańców tym bardziej dziwią, że wynajęcie kontenera na odpady budowlane to koszt około 300 zł.

Przypominamy, że wszelkie odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników i worków, takie jak odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odpady remontowe i budowlane, opony, smary, oleje można bezpłatnie pozostawić w  PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

We Wrocławiu funkcjonują dwa PSZOK-i:

1.) ul. Kazimierza Michalczyka 9:
– czynny w poniedziałki i piątki od 8.00 do 19.00,
– we wtorki, środy i czwartki: od 8.00 do 17.00,
– w soboty: od 8.00 do 16.00.

2.) ul. Janowska 51:
– czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,
– w wybrane soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Foto: Ekosystem