Gmina Wrocław po raz drugi wystawiła na sprzedaż zabytkową kamienicę, mieszczącą się przy pl. Uniwersyteckim 7. Cena wywoławcza nieruchomości jest tym razem znacznie niższa i wynosi 24 miliony złotych. Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku.

Sześciokondygnacyjna kamienica jest budynkiem mieszkalno-usługowym, zbudowanym około 1870 roku. 24 lipca 1976 roku została wpisana do rejestru zabytków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na powierzchni 325 metrów kwadratowych mogą być prowadzone usługi nauki i szkolnictwa wyższego, usługi centrotwórcze oraz mieszkalnictwo.

– W budynku znajduje się 17 niewyodrębnionych jako samodzielne lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 770,38 m2 oraz 2 niewyodrębnione jako samodzielne lokale użytkowe o łącznej powierzchni 111,03 m2. W 2018 r. w budynku przy pl. Uniwersyteckim 7 zostały zakończone prace polegające na jego remoncie i przebudowie. Wykonany został m.in. remont elewacji frontowej z dociepleniem ścian od strony wewnętrznej, w tym roboty konserwatorskie oraz ocieplenie elewacji od podwórza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i świetlika nad klatką schodową, wymiana pokrycia dachu, remont klatki schodowej oraz dostawa i montaż windy – można przeczytać w ogłoszeniu o przetargu dotyczącym kamienicy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, dnia 28 kwietnia 2022 r., o godz. 10:00. Wadium wynosi 2 mln złotych. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu