Pomnik Żołnierzy Niezłomnych ma powstać na skwerze u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej. Decyzja o jego budowie zapadła podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 maja 2021 roku. Radni przegłosowali wtedy większością, że pomnik pojawi się w mieście. We wtorek (7 lutego br.) Urząd Miejski ogłosił przetarg dotyczący tej inwestycji.

Ogłoszony przetarg pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu skweru przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej wraz z wykonaniem fundamentu pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych” obejmie w szczególności:

  • wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych,
  • wykonanie sieci zasilania oświetlenia terenu oraz kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu terenu,
  • montaż elementów małej architektury, w tym segmentów pomnika Żołnierzy Niezłomnych,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz założenie łąki kwietnej.

Zgodnie z projektem pomnika, którego autorami są artyści Tomasz i Konrad Urbanowiczowie z Wrocławia, w przestrzeni placu umieszczone zostaną szklane bloki z zastygłymi sylwetkami żołnierzy. Postaci ustawione będą wewnątrz brył w różnych kierunkach. Zależnie od kąta obserwacji poruszającego się widza, szklane postaci będą mniej lub bardziej widoczne. Symbolicznie przedstawiana jest w ten sposób ich działalność konspiracyjna i jednocześnie próby ich wymazywania z historii przez ówczesne władze.

Termin składania ofert w ramach przetargu upływa 21 lutego o godz. 10:00. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadania w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż przygotowanie fundamentów pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych pozwalające na jego montaż nastąpi do dnia 10 kwietnia 2023 roku.

Kwota, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1 656 640 zł brutto.

 

Wizualizacje: mat. UM Wrocław