W piątek 16 grudnia poznaliśmy wyniki konkursu studialnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Andersa.

Dokładnie chodzi o teren pomiędzy ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną.

Pierwszą nagrodę, w wysokości 17 tys. złotych, jednogłośnie przyznano pracy przygotowanej przez pracownię Arch_it.
– Praca stanowi silny znak w przestrzeni, mogący stać się elementem wyróżniającym to miejsce na mapie Wrocławia. Projektowana pętla w spójny, ale niestandardowy sposób porządkuje mankamenty funkcjonalno-przestrzenne tego terenu, ujmując je w ramę hybrydowej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej – uzasadnia sąd konkursowy.
[addAdSense]
– Pod względem projektowym pasmowa struktura pętli daje możliwość wariantowej i etapowej realizacji funkcji towarzyszących – elementów wyposażenia oraz zostawia duże pole swobody na wypracowanie scenariuszy aktywności i dodatkowych elementów wyposażenia dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym i różnorodnym kategoriom użytkowników – czytamy w uzasadnieniu werdyktu.
Drugą nagrodę (8 tys. zł) zdobyła praca przygotowana przez Menthol Architects.
– Praca „Zgęstek jako synergia funkcji miastotwórczej” daje pełną odpowiedź na zagospodarowanie każdego metra kwadratowego obszaru. Wykreowano miejsce do cieszenia się życiem. Mocno zaznaczono pożądane powiązanie południowych terenów zielonych (Park Skowroni – Park Andersa) z wielkomiejskim centrum Wrocławia. Praca pokazuje pełna metamorfozę porządkująca przestrzeń miejską. Stanowi jednocześnie znakomita zachętę dla współpracy prywatnych inwestorów z miastem z myślą o mieszkańcach – uzasadnia sąd konkursowy.
Z kolei wyróżnienie (5 tys. zł) przyznano pracy przygotowanej przez zespół w składzie: Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Aleksandra Zienkiewicz, Karolina Bielak, Robert Gacek, Katarzyna Dobiecka i Jan Jerzmański.

– Jury doceniło kompleksowość podejścia i spójność koncepcji opartej na strukturze złożonej z kładek i zielonych dachów parkingów. Poprzez przerzucenie zielonego przejścia nad ul. Kamienną zaproponowane rozwiązanie wpisane zostało w ciąg zielonych przestrzeni miasta. Za korzystne uznano przeznaczenie dużej części terenu na funkcje zielone i parkowe. Wskazane rozwiązanie budzi jednak wątpliwości realizacyjne ze względu na znaczne nakłady finansowe związane z przebudowa obiektu handlowego oraz budową szeregu mostów i kładek. W koncepcji brakuje możliwości etapowania, a przedstawiony scenariusz jest ubogi w propozycje aktywności – argumentuje jury.

Źródło: TUTAJ