W czwartek 14 stycznia, radni miejscy poparli petycję partii Zieloni o nazwanie jednej z wrocławskich ulic imieniem polskiej działaczki społecznej.

Maria Dulębianka to polska aktywista, feministka, malarka, pisarka i publicystka. W 1885 roku rozpoczęła walkę o dopuszczenie kobiet do studiowania w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.  Natomiast w 1897 roku związała się ze środowiskami emancypacyjnymi we Lwowie.

W 1908 roku założyła Związek Uprawnienia Kobiet we Lwowie i została jego przewodniczącą. Dziesięć lat później, po wywalczeniu przez polskie sufrażystki praw wyborczych dla kobiet w Polsce, została wybrana Przewodniczącą Zarządu Naczelnego Ligi Kobiet. Była członkinią delegacji kobiet, w imieniu której przemawiała na audiencji u Józefa Piłsudskiego.

Aktywistka wspomagała także osoby potrzebujące, zakładała ochronki dla dzieci i kuchnie dla biednych. Jako wysłanniczka Czerwonego Krzyża i delegatka Tymczasowego Komitetu Rządowego do zbadania położenia jeńców i internowanych w obozach ukraińskich, wyjeżdżała na Ukrainę, gdzie pomagała również internowanym żołnierzom polskim.

28 listopada 2020, w 102 rocznicę wywalczenia przez kobiety w Polsce praw wyborczych, członkowie partii Zieloni złożyli petycję o upamiętnienie Marii Dulębianki, poprzez nazwanie jej imieniem jednej z wrocławskich ulic. Radni w większości poparli wniosek, ale nie ujawnili jeszcze, która ulica zmieni swoją nazwę.

Tekst: CWC
Foto: Wikipedia