Wielu rodziców stoi przed dylematem: jaką szkołę podstawową wybrać dla swojej pociechy? Na co postawić w pierwszej kolejności: na bezpieczeństwo, ranking szkoły, wyniki nauczania, czy może wziąć pod uwagę dobrą opinię znajomych?

Podpowiemy Wam, na co zwrócić uwagę.
Obecnie w naszym systemie szkolnictwa mamy dwa rodzaje szkół – publiczne i niepubliczne. Szkoły niepubliczne, często potocznie nazywane prywatnymi (w których zakresie mieszczą się także społeczne), stanowią około 10% szkół w Polsce. Podstawowym kryterium, które pozwala na ich odróżnienie jest fakt, że za naukę w placówce niepublicznej należy zapłacić, a w publicznej jest ona bezpłatna. Niestety fakt, że szkoły niepubliczne są płatne powoduje, że potocznie uznaje się je za szkoły dla wybranych, czytaj dzieci bogatych rodziców, których stać na to, aby dodatkowo opłacić wyższe wyniki edukacyjne syna czy córki. Taka potoczna opinia jest bardzo krzywdząca.

Niedawno dowiedzieliśmy się o działającej we Wrocławiu Szkole Podstawowej „Edukacja”, która wyróżnia się na tle innych prywatnych szkół. Jest to szkoła, która oprócz realizowania programu nauczania oraz w ramach czesnego dodatkowej pomocy uczniom mającym trudności, oferuje również możliwość doskonalenia swoich uzdolnień, zarówno w toku nauki jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych. W obecnym roku szkolnym może pochwalić się dwojgiem laureatów ogólnopolskich olimpiad. 

 

Oto 10 powodów, dla których warto wybrać właśnie tę szkołę:

 

1.Od pierwszej klasy odbywają się codzienne lekcje z języka angielskiego oraz 2 razy w tygodniu z języka niemieckiego, 4 godziny wf-u (w tym basen).
2.Dopasowany proces nauczania do indywidualnych wymagań ucznia, wspieranie i rozwijanie talentów, w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wybranych zajęć pozalekcyjnych
oraz pomoc w razie trudności w nauce czy w razie potrzeby wyrównania braków.
3.Tematyczne warsztaty w szkole oraz różnego rodzaju wyjścia i wyjazdy o charakterze, wychowawczym, edukacyjnym i integracyjnym.
4.Klasy są kameralne, co gwarantuje optymalne warunki do nauki w miłej atmosferze.
5.Gwarantowany wysoki poziom nauczania i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
6.Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
7.Zapewnione bezpieczeństwo i opieka przez cały czas pobytu dziecka w szkole w godzinach 7.00-17.00. oraz opiekę w świetlicy dla wszystkich dzieci.
8.Propagowany zdrowy tryb życia: prowadzenie profesjonalnych zajęcia z wychowania fizycznego, oferowanie zdrowych posiłków, uczestnictwo w bezpłatnej akcji owoce i przetwory mleczne w szkole
9.Szkoła jest w pełni przystosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową.
10.Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym. 

Dodatkową zaletą „Edukacji” jest także jej położenie w pięknym otoczeniu natury, tuż przy rozlewisku rzeki Oławy, dzięki czemu uczniowie mogą prowadzić obserwacje przyrody w naturze i wykorzystywać później tę wiedzę podczas zajęć. 

Dowiedz się więcej na: https://sp-edukacja.pl/
Adres: Krakowska 56-62

 

 

Artykuł sponsorowany.